De Zonnebloem #5

Kent U de “Zonnebloem”?

In Driebergen bestaat de Zonnebloem dit jaar 40 jaar.
Het is een groep van175 personen, die allen een beperking hebben.
Je bent geen lid van de Zonnebloem, maar aangesloten als je door de ballotage komt Met je beperking leeftijd speelt geen rol.
De groep word gerund door 40 vrijwilligers die met meerder om beurten “dienst” doen.

Er is elke maand een Zonnemiddag, altijd op zaterdag.
Op die middagen word er van allerlei gedaan,
Spelletjes , knutselen, zingen een spreker enz. enz.
Voor deze middagen betaal je een kleine bijdrage.
Je wordt gehaald en gebracht dit kost maar drie euro.
Er is altijd thee, koffie en een drankje met iets lekkers.
Eenmaal per jaar de uitgaansdag voor iedereen meestal een boottocht.
Ook is er een bloesemtocht, kersen eten dat is bijna elk jaar zo.

Verder zijn er veel uitjes waar je op in kunt schrijven, deze uitjes  kun je aan vragen
De commissie kijkt dan of er belangstelling voor is en zo ja dan organiseren zij het.
Meegaan houd in dat je moet loten, soms heb je geluk.

Een maal per jaar is er een midzomeravond diner en ook een maal naar de schouwburg.
De Lions en de Rotary springen dikwijls bij ook met vervoer.
Ook zijn er combinaties met andere groepen in de Heuvelrug.
De kosten van elk uitstapje word gedeeld door het aantal deelnemers.
Er word geen winst gemaakt, wel zit men te springen om sponsoren en donateurs.
Er hoeft nooit een mantelzorger mee bij uitstapjes,
De vrijwilligers nemen de zorg over en meestal zijn er ook verpleegkundige bij.

Wie eenmaal aangesloten is kijkt reikhalzend uit naar het volgende uitje.
Ook bezoeken vrijwilligers verschillende “ leden” thuis voor een praatje en gezelligheid.
Kortom een groep die aan een grote behoefte voldoet , voor menig mens met een beperking.
Heeft U ook een beperking schroom niet en meld U aan .

Wilt U donateur worden of vrijwilliger U word ook met open armen ontvangen.
Adressen vind U in het gemeente boekje of via de site  van de Zonnebloem.

ineke

Afspraken #4

Hier ben ik weer van even weg geweest, niet uit huis of land, maar even gestopt op de site.
Nee, vakantie komt nog, eind september word ik weer een week in de watten gelegd door dochter en schoonzoon.

Dit was trouwens een week van afspraken maken, veranderen en afzeggen.
Af en toe krijg ik daar een punthoofd van. Sommige mensen en instellingen denken geloof ik dat ze ouderen wel kunnen manipuleren, onder het mom “van ze hebben toch niets te doen”
Maandag maak ik een afspraak voor woensdagmiddag met mevrouw A, dinsdag een telefoontje. Niet mevrouw B. komt maar de heer C.
Een afspraak die ik al op woensdag had staan wordt omgezet naar vrijdag en toen deze afspraak met honderdduizend excuses weer veranderd naar een andere datum.
Ik geneer mij daarvoor, gelukkig nam men het daar goed op, maar ik voel mij daar niet prettig bij. Beide afspraken zijn voor mij wel belangrijk, dus moet je nog aardig blijven ook.
Nu maar afwachten of de heer C. morgen komt.

U hoort dat nog. Goed weekend Ineke.

Als hij boven aan de hemel staat #3

“ Als hij boven aan de hemel staat, is het net of alles beter gaat.
Alles ziet er anders uit als de zon schijnt”
Ja, dat is waar , maar soms niet zo fijn zoals verleden week, als hij schijnt met zoveel kracht, dat de mussen dood van het dak vallen.
Doordat je tot weinig in staat bent , bij zoveel hitte, zoek je, je heil bij de tv, dan hoor en zie je dit liedje,
Dat je ook niet meer uit je hoofd krijgt.
En de zon maar schijnen tot de temperatuur boven de 30 graden is opgelopen en in je hoofd “ dat zonnige” liedje.
Bah, ik vind die commercial heel leuk maar niet als het alleen maar 30 graden is, dan krijg je het nog warmer.
Dan slaat het weer om en daalt de temperatuur wel 20 graden.
Daar word je dan ook weer niet blij van.
En wij dan weer zeuren en mopperen.
Zo hebben we altijd wel stof tot praten.
We hebben altijd het weer als gesprekspartner.
Dat hebben we voor op de zuiderlingen.
En als straks de zon weer aan de hemel staat,
Hoop ik dat hij niet weer op hol slaat.
En ben ik reuze blij,
Als hij wat minder straalt bij mij.
ineke

Ramadan #2

Dit weekend is het einde van de Ramadan, de moslims beëindigen deze vaste tijd met een Suikerfeest. Mannen, vrouwen en kinderen dragen dan hun mooiste kleding. Zij beginnen dit feest met een gebed in de Moskee, deze gebedsdienst wordt bijna alleen door mannen bezocht. De vrouwen zijn dan te druk met koken, want de hele familie komt dan bij elkaar voor gezelligheid en om gezamenlijk te eten.

Een bevriende familie van mij die uit Kroatië komen zijn ook moslim, zij belijden het geloof aangepast , zij vasten niet alhoewel ze wel soberder leven in de vasten tijd. Ook vieren ze het Suikerfeest.

Nu is het ook de plicht van elke moslim om een offer te brengen, dit ten goede van minder bedeelde. Dit doen mijn vrienden ook trouw elk jaar, maar dit jaar hebben ze het anders gedaan. Ze hebben samen gekookt voor 80 man, vrouw en kind. Deze maaltijd is genuttigd in de Moskee. Drie dagen hebben ze gekookt , gebakken en gebraden met moeder, dochter  en zus. En niets kant en klaar alles zelf bereid, de heerlijkste gerechten zijn er gekookt en werd gepresenteerd als lopend buffet.

Wat een hogeschool vakwerk is dat geweest, koude gerechten nou ja , maar de warme is toch net iets moeilijker in een gewone Keuken. Deze dames koken regelmatig voor een grote groep familieleden , maar 25 of 80  personen is nog wel een groot verschil. Ik neem mijn hoge hoed af en maak een heel diepe buiging voor deze drie dames.

Die zondag alleen maar met de beentjes omhoog konden zitten, dat hadden ze dan ook dik verdiend.
ineke

Column Voorstellen #1

Ik zal mij eerst aan u voorstellen. Ik ben Ineke Bakkenes, 77 jaar oud, ik woon in de Oosterstraat, samen met rode kater Pim en rode poes Meisje beiden 14 jaar.

Ik heb vier kinderen twee eigen kinderen en twee aangetrouwd en twee kleinzonen 29 en 25 jaar. Er zijn buurtbewoners die mij wel kennen , ik heb 15 jaar het hobbyhuisje aan de Traaij gerund , daar waar nu Planet Happy is. Ik ben zo goed als aan huis gebonden, doordat ik niet meer mobiel ben. Mijn dagen vul ik op met creativiteit zoals kaarten maken maar ook haken doe ik graag. Ik lees heel veel, tv kijken, spelletjes op de tablet zoals word feut, word crex, en trivia creck met bekende en onbekende mensen. Ook kook en bak ik veel en hou van nieuwe dingen uit te proberen die ik dan weer vind op pinterest.

En een middag in de week rijd mijn buurvrouw mij naar het dorp in de rolstoel ,dat is mijn feestje , daar kijk ik de hele week naar uit. Ik heb een heel netwerk van zorgende om mij heen, zoals twee maal per dag Buurtzorg, mijn buren, boek aan huis, Fysio, Diabeet-verpleegkundige, een kleinzoon, h.h.hulpen, iemand die mijn tuin sproeit en een tuinman/klusjesman.

Ja, U ziet het goed een heel stel lieve aardige mensen die voor mij zorgen en altijd voor mij klaar staan.

Nu weet U een beetje wie ik ben en als ik op deze site verschijn zult U denken “ o, dat is zij met haar stoet  verzorgers”

Groet Ineke B.

Buur onder vuur

Wat is je naam: Liesbet Muijlwijk

Waar woon je, welke straat: Arnhemsebovenweg, net niet in het Nabuurschap Driebergen Noord. Ik heb wel mijn bedrijf in het Nabuurschap op de Patrimoniumstraat.

Hoe oud ben je: Ik ben 57 jaar.

Hoe lang woon je in Driebergen. Ik woon 16 jaar in Driebergen en mijn bedrijf heb ik nu 6 jaar in de Patrimoniumstraat. Het heet Santura, natuurlijk gezond. Ik help mensen voornamelijk in het reinigingsproces van het lichaam, dit doe ik door me op de spijsvertering te richten en die te ondersteunen met  Colonhydrotherapie (darmspoelingen). Later heb ik het aanbod uitgebreid met levend bloed analyses, waardoor de dunne darm ook in de picture komt. Eén maal per maand organiseer ik samen met een collega Quick Checkup Experiences. Op Westerse, Ayurvedische en Chinese wijze vind deze check-up plaats door twee ervaren therapeuten met elk hun eigen specialisatie. Een unieke samenwerking! Ook ondersteun ik mensen bij het doen van leverreinigingen, de lever is de grootste lichaamsfilter, die heeft het vaak  zwaar te verduren door milieu vervuiling, medicijngebruik, toevoegingen in onze voeding, etc.

Liesbet heeft in haar  praktijk een boekenkast staan , gevuld met boeken over gezondheid, voeding en spiritualiteit. Elke vrijdagmiddag van half 2 tot half 5 mag iedereen  een boek komen lenen, of terugbrengen, een kopje kruidenthee komen drinken en een babbeltje komen maken, een spiertestje ondergaan om uit testen of bepaalde producten ondersteunend voor je kunnen werken,  elkaar ontmoeten en dingen delen met anderen, dat is fijn.

Iedere 3de dinsdag van de maand is er een “Gezond Verstand Avond”.  Avonden waar je van leert hoe je  gezonde verstand te gebruiken wat betreft onder andere levenswijze, gezondheid en voeding, zowel fysieke als geestelijke voeding. Sta eens even stil bij je lichaam, is het goed wat ik eet, wat ik doe enzovoort.

18 april 2017 is er een lezing over  Cholesterolgekte en de Statine-leugen door Jetty van der Graaf  een Orthomoleculair therapeut, aanvang 20.00 uur, je kunt om 19.30 uur al binnen lopen. Kosten 10,- euro.

Adres: Patrimoniumstraat 2.  Graag aanmelden op www.santura.nl/agenda of bellen met 0343-755377

Hoe heb je gehoord over het nabuurschap: door de folder in de brievenbus op de praktijk.

Wat merk je van het nabuurschap: ik krijg regelmatig een nieuwsbrief en de hulpvragen lees ik met veel interesse.

Liesbet meldt nog dat ze het een goed initiatief vind dat het Nabuurschap er is, en dat ze het zeker blijft ondersteunen. Ze biedt vergaderruimte aan voor het bestuur om indien nodig, op de paktijk te vergaderen.

Hanneke maakt een foto van Liesbet en bedankt haar voor de fijne ontvangst en voor het mogen lenen van de hogedrukspuit die Hanneke wilde lenen en Liesbet wilde uitlenen.

Een inspirerend interview.

Lezing 20 april 2017

De lezing is getiteld: Getuigenis uit Nederlands Indië.
Één van onze jongens uit Indië zal vertellen over zijn ervaringen in Nederlands Indië.


(Uit Wikipedia)

Uitnodiging ALV 2017

Uitnodiging algemene ledenvergadering Vereniging Nabuurschap Driebergen Noord op 11 april 2017

Geachte leden en andere belangstellenden,
Zoals gebruikelijk is bij een vereniging is er jaarlijks een algemene ledenvergadering. Hierbij nodigen wij u uit voor de algemene ledenvergadering van de Vereniging Nabuurschap Driebergen Noord op Dinsdag 11 April 2017 a.s. in Sparrenheide. De vergadering begint om 19.30 uur. De zaal is open vanaf 19.00 uur
Agenda
1. Opening
2. Vaststelling van de agenda
3. Jaarverslag 2016 Nabuurschap Driebergen Noord
4.
A. Jaarrekening 2016
B. Verslag kascommissie
C. Vaststelling contributie
5. Verkiezing nieuwe kascommissie
6. Vaststelling concept Begroting 2017
7.
A. Afscheid bestuurslid Chris Geerling
B.Bestuursbenoeming komend jaar.
8. Rondvraag/wat er ter tafel komt
9. Afsluiting
Pauze
Interview met Jan van Doorn. Hoe zag het er 50 jaar geleden uit? En hoe hielpen we elkaar?
Gezellig met elkaar iets drinken.
Met vriendelijke groet, namens het bestuur, André Bolks, secretaris.

Algemene Leden Vergadering

Het is weer tijd voor de algemene ledenvergadering van Vereniging Nabuurschap Driebergen.
Wat is er allemaal gebeurt het afgelopen jaar?
Waar werkt het bestuur aan?
Wat willen we nog?

Verleden jaar organiseerden we, onder veel hilariteit,  na de pauze van de ALV een pub-quiz en maakte de zorgrobot van verzorgingshuis Sparrenheide heel voorzichtig een dansje, heel bijzonder. We hebben natuurlijk weer een activiteit na de pauze, na het zakelijke deel een ontspannen deel.

Iedereen is van harte welkom, de leden van het nabuurschap hebben recht tot stemmen.  Het zou fijn zijn als er heel veel mensen komen, een kopje koffie drinken of thee, elkaar ontmoeten, wat wil het bestuur en de naburen allemaal.
Dus 11 april, zet het in uw agenda en kom langs, om 19.00 kunt u al binnen lopen en om half 8 start de vergadering. Het wordt geen late avond.

Extra service voor senioren: vervoer plus concert = Uit & Thuis

Voor hen die niet meer zo gemakkelijk zelfstandig een concert bezoeken, is er de concertreeks Uit & Thuis: vervoer van en naar TivoliVredenburg én begeleiding bij het concertbezoek.

Ziet u op tegen de reis, het rijden in het donker en in de drukke binnenstad, dan hebben wij voor u de oplossing. Wij brengen u tot aan de voordeur van TivoliVredenburg en na afloop brengen wij u terug naar uw opstapplaats dicht bij huis.

Opstapplaats: Parkflat Beukenhorst    ’s avonds 18.45 en ’s middags 13.45 uur

U ontvangt van ons de best bereikbare plaatsen en onze medewerkers & vrijwilligers in en rond de zaal helpen u als u slecht ter been bent of bij het vinden van uw plaats.

Radio Filharmonisch Orkest & Maria Milstein vr 3 maart 2017 – € 34

Budapest Festival Orchestra wo 5 apr 2017 –  € 43

Orkest van de Achttiende Eeuw & The Sixteen vr 19 mei 2017 – € 35

Toegangsprijzen zijn inclusief busvervoer, garderobe & pauzedrankje
Voor informatie en het bestellen van kaarten, kunt u bellen met de kassa: 030 – 2314544