Activiteiten

 

30 mei:  Gerrit Boonzaaijer, wethouder, vertelt over het Sociale Domein.

Wethouder Boonzaaijer vertelt

Donderdag 30 juni komt Wethouder Boonzaaijer vertellen over zijn werk. Hij is wethouder bij de Utrechtse Heuvelrug en beheert het Sociaal Domein.
Onder sociaal domein  verstaan wij het veld dat uitvoering geeft aan de Jeugdwet, Participatiewet, WMO en voor een deel de wet Publieke gezondheid. Een belangrijke portefeuille voor de burgers.
Hij komt erover vertellen.
Er is om 19.30 uur koffie en thee en om 20.00 uur begint de lezing.

23 mei:  Koffiemiddag bij “de OudeKapel” van 14.00 tot 16.00 uur.

                              ———————————————–

Algemene Ledenvergadering.

Op donderdag 11 april is er weer een koffiemiddag vanaf half 2 in de B en B de Oude Kapel.

Er is dan ook de Algemene Ledenvergadering, waar we jullie kort op de hoogte stellen van het reilen en zeilen van het Nabuurschap, met als afsluiting een Pubkwis.

Het bestuur hoopt op een grote opkomst.
Tot ziens op 11 april. Melvill van Carnbeelaan 36A

 

Lieve Mensen,
Het programma is rond.

Voor de koffiemiddagen zijn de volgende datums geprikt:
7 maart, 11 april in combinatie met ALV en Pub quiz, 23 mei en 13 juni.
Van 14.00 uur tot 16.00 uur in B en B de Oude Kapel. Melvill van Carnbeelaan 36A.
Neem gerust de buurvrouw/man of familie mee. Gezellig.

De lezingen zijn gepland op:
21 maart:  Hans Havers: “Driebergen een groene Oase”
25 april:    De Wijkagent , vertelt, (Deze lezing wordt verplaatst naar later in 2024),
30 mei:     Gerrit Boonzaaijer, wethouder, vertelt over het Sociale Domein.
27 juni:     Onno de Jong over het Seniorenbrein.
De lezingen beginnen om 20.00 uur( koffie vanaf 19.30 uur) tot uiterlijk 21.30 uur. Zelfde adres als de koffiemiddagen. Welkom. Een interessante mix.
Tot op de eerste koffiemiddag,
blijf gezond, groetje

 


Algemene informatie

Wie zijn wij ?
Nabuurschap Driebergen Noord (een vereniging voor onze wijk)
Wat willen wij?
Elkaar helpen zonder tegenprestatie (ook als je geen lid bent)

Voorbeelden van wat wij doen:
# Via de hulptelefoon (06-10510149) bereiken ons allerlei vragen:
·        Is er iemand die mij kan helpen met de computer?
·        Is er iemand die een paar keer boodschappen kan doen met mij?
·        Is er iemand die mij wil halen en brengen naar de oogkliniek?
·        Is er iemand die met mij een kopje koffie wil drinken?

Een kleine greep uit vele vragen.
Voor al deze vragen hebben wij een nabuur gevonden.
Simpele vragen simpele oplossingen.
# We geven lezingen, o.a. over jouw Gezondheid, over West-Indie, Muziek enz. enz
# We wandelen elk jaar in het bos, onder begeleiding van een boswachter of IVN-gidsen, of met de kennis van elkaar.
# We hebben op de derde donderdagmiddag- en avond een inloop, waar de gelegenheid is om elkaar te ontmoeten en een kopje koffie/thee te drinken, waar soms een spelletje gedaan wordt of een activiteit (de inloop is tijdelijk  gestopt),
# We werken veel met de gemeente samen,we zijn  een soort ogen en oren zijn om dingen in ons Nabuurschap te realiseren en/of te melden.

Wat staat er nog op het programma?

– Koffie drink middagen en lezingen in “de Oude Kapel”.

– Interesante lezingen van mensen uit de buurt.

– In december gaan we met een groep enthousiaste zangers en zangeressen kerstliedjes zingen bij verschillende adressen in het Nabuurschap,

– We proberen hulpvragen op te lossen door het inschakelen van andere naburen.

 

Een oproep
We proberen verschillende dingen te organiseren, maar het is niet altijd duidelijk waar de behoefte van jullie ligt. Daarvoor hebben we jullie hard nodig.

Heb je ideeën of iets te melden of te vragen, laat het ons weten!

Hoe word je lid?
Graag aanmelden per mail of post (Traaij 239a): naam, adres, emailadres en telefoonnummer.
Stort jaarlijks € 5,- per huishouden op rekening Nabuurschap Driebergen Noord NL08RABO0302528652.

Hierbij roepen we ook alle gezinnen, die nu nog te druk zijn en (nog) geen behoefte hebben aan een Nabuurschap op, om toch die € 5,- te storten, zodat wij de kans krijgen om de andere naburen te helpen en je aan te melden met een e-mailadres, zodat wij jullie op de hoogte kunnen houden,

Wat zouden jullie nog willen dat er in ons Nabuurschap moet komen, hebben jullie kinderen nog leuke ideeën? Met zijn allen zijn we sterker. Laat het ons weten.

Hoe zijn wij te bereiken?

Vereniging Nabuurschap Driebergen Noord:
Mailen: nabuurschap@outlook.com of
De Website: nabuurschapdriebergennoord.nl of
De Hulptelefoon(voor welzijn): 06-10510149 en/of

Wisten jullie dat: Het Nabuurschap ca. 750 huishoudens heeft, waaronder 2 verzorgingshuizen bij elkaar ca. 2500 mensen, één schietbaan, één tennisbaan, één zwembad en twee restaurants heeft. Veel groen en bos, dat hebben we ook.

Wij horen graag van jullie.