Oproepen

april 2024

Telefoon-cirkel

Er is een vraag van één van onze naburen:
Zijn er meerdere mensen in het Nabuurschap die het belangrijk vinden dat ze 1 x per dag gebeld worden om te laten weten of alles in orde is?
Diegene die deze vraag stelde zou het heel fijn vinden als zij één keer per dag gebeld wordt.
Wie zou dat ook graag willen, dan kunnen we een cirkel maken van 5 á 6 mensen,
Opgeven kan via
nabuurschap@outlook.com

De dakgoot leeghalen

(febr. 2024)

Lieve mensen,
Er is een vraag van één van onze naburen.
De dakgoten van haar huis, met name die op de tweede verdieping, zitten vol met bladeren en troep.
Ze kan er zelf lastig bij.
Ze vraagt iemand die haar kan helpen.
Het is best hoog, dus niet iemand met hoogtevrees.
Aanmelden bij nabuurschap@outlook.com,
Hartelijk dank vast.

Een nabuur gevraagd voor de Kascontrole-commissie.

Er is momenteel maar één nabuur die in de kascommissie zit.

Een tweede is zeer gewenst voor deze kleine maar wel belangrijke taak.

Meld je bij het Nabuurschap, telefoon: 06-10510149

 

 

Project Nassau Odijckhof

Habion, een woningcorporatie met een sociale insteek, wil de locatie Nassau Odijckhof een nieuwe invulling geven. Het oude verpleeghuis is inmiddels gesloopt waardoor zich mogelijkheden voordoen om hier nieuwe woningen voor ouderen te realiseren.
Habion komt graag in contact met buurtverenigingen, zoals het Nabuurschap en andere geïnteresseerden om mee te denken over de nieuwe invulling.
Het Nabuurschap heeft zich aangemeld om mee te denken.
Mochten jullie ook geïnteresseerd zijn en wil je hier wonen of meedenken over de ontwikkeling, voor meer informatie:
Nassau Odijckhof Driebergen /Habion of a.sneekes@habion.nl