Oproepen

Juni 2024

hulp gevraagd

Een buurtgenoot heeft hulp nodig om zijn haag te snoeien. Is best een lange haag en alleen lukt het niet meer. Wie wil helpen?

Ook is er een nabuur die graag af en toe een bezoekje verlangt en een gesprekje en of een boodschapje samen wil doen?

Ook is er een nabuur die een keer in de week gebeld wil worden om te vragen hoe het gaat? Dit gaat om één vaste dag per week liefst op een vaste tijd.
Iets voor jou. Neem contact op met het Nabuurschap.
E-mail: nabuurschap@outlook.com

april 2024

SCHIETBAAN.

De Schietvereniging zit bij ons in het Nabuurschap. We kunnen er een rondleiding krijgen.               We werden zeer enthousiast ontvangen en mochten een kijkje nemen op de schietbanen.
Deze rondleiding kan op woensdag-, vrijdagavond of zaterdagmorgen.
Wie dit leuk, interessant vindt of gewoon nieuwsgierig is, geef je op voor 15 mei en vermeld meteen welke dag jou schikt.

Geef je op via nabuurschap@outlook.com

Er zijn nu 12 mensen die zich hebben opgegeven. We gaan in overleg met de schietbaan om een datum te prikken. Wil je nog mee, geef je snel op.

Telefoon-cirkel

Er is een vraag van één van onze naburen:
Zijn er meerdere mensen in het Nabuurschap die het belangrijk vinden dat ze 1 x per dag gebeld worden om te laten weten of alles in orde is?
Diegene die deze vraag stelde zou het heel fijn vinden als zij één keer per dag gebeld wordt.
Wie zou dat ook graag willen, dan kunnen we een cirkel maken van 5 á 6 mensen,
Opgeven kan via
nabuurschap@outlook.com

Het is bijna gelukt. 5 Buurtgenoten hebben zich al opgegeven voor de telefoon-cirkel.

————————————————————————————————————————

De dakgoot leeghalen (deze goot is weer helemaal schoon.)

(febr. 2024)

Lieve mensen,
Er is een vraag van één van onze naburen.
De dakgoten van haar huis, met name die op de tweede verdieping, zitten vol met bladeren en troep.
Ze kan er zelf lastig bij.
Ze vraagt iemand die haar kan helpen.
Het is best hoog, dus niet iemand met hoogtevrees.
Aanmelden bij nabuurschap@outlook.com,
Hartelijk dank vast.

Ook de kascommissie heeft een nieuw lid.

Een nabuur gevraagd voor de Kascontrole-commissie.

Er is momenteel maar één nabuur die in de kascommissie zit.

Een tweede is zeer gewenst voor deze kleine maar wel belangrijke taak.

Meld je bij het Nabuurschap, telefoon: 06-10510149

 

 

Project Nassau Odijckhof

Habion, een woningcorporatie met een sociale insteek, wil de locatie Nassau Odijckhof een nieuwe invulling geven. Het oude verpleeghuis is inmiddels gesloopt waardoor zich mogelijkheden voordoen om hier nieuwe woningen voor ouderen te realiseren.
Habion komt graag in contact met buurtverenigingen, zoals het Nabuurschap en andere geïnteresseerden om mee te denken over de nieuwe invulling.
Het Nabuurschap heeft zich aangemeld om mee te denken.
Mochten jullie ook geïnteresseerd zijn en wil je hier wonen of meedenken over de ontwikkeling, voor meer informatie:
Nassau Odijckhof Driebergen /Habion of a.sneekes@habion.nl