Oproepen

Hulpvraag:
Weten jullie mensen die nog tijd en ruimte hebben voor wat huishoudelijk werk, een paar uur in de week, geef het door.
Er is veel vraag naar.

Nieuwe Hulpvraag:
Gezocht wordt iemand die een nabuur kan helpen met het ophangen van een brandalarm.

Meldt je aan via nabuurschap@outlook.com

 

 

Project Nassau Odijckhof

Habion, een woningcorporatie met een sociale insteek, wil de locatie Nassau Odijckhof een nieuwe invulling geven. Het oude verpleeghuis is inmiddels gesloopt waardoor zich mogelijkheden voordoen om hier nieuwe woningen voor ouderen te realiseren.
Habion komt graag in contact met buurtverenigingen, zoals het Nabuurschap en andere geïnteresseerden om mee te denken over de nieuwe invulling.
Het Nabuurschap heeft zich aangemeld om mee te denken.
Mochten jullie ook geïnteresseerd zijn en wil je hier wonen of meedenken over de ontwikkeling, voor meer informatie:
Nassau Odijckhof Driebergen /Habion of a.sneekes@habion.nl

 

Een nabuur gevraagd voor de Kascommissie.

Er is één nabuur die in de kascommissie wilt.  Een tweede is zeer gewenst voor deze kleine maar wel belangrijke taak.         .