Oproepen

Een nabuur gevraagd voor de Kascontrole-commissie.

Er is momenteel maar één nabuur die in de kascommissie zit.

Een tweede is zeer gewenst voor deze kleine maar wel belangrijke taak.

Meld je bij het Nabuurschap, telefoon: 06-10510149

 

 

Project Nassau Odijckhof

Habion, een woningcorporatie met een sociale insteek, wil de locatie Nassau Odijckhof een nieuwe invulling geven. Het oude verpleeghuis is inmiddels gesloopt waardoor zich mogelijkheden voordoen om hier nieuwe woningen voor ouderen te realiseren.
Habion komt graag in contact met buurtverenigingen, zoals het Nabuurschap en andere geïnteresseerden om mee te denken over de nieuwe invulling.
Het Nabuurschap heeft zich aangemeld om mee te denken.
Mochten jullie ook geïnteresseerd zijn en wil je hier wonen of meedenken over de ontwikkeling, voor meer informatie:
Nassau Odijckhof Driebergen /Habion of a.sneekes@habion.nl