Nieuwe data Koffie-middagen en Lezingen

Lieve Mensen,
Het programma is rond.

Voor de koffiemiddagen zijn de volgende datums geprikt:
7 maart, 11 april in combinatie met ALV en Pub quiz, 23 mei en 13 juni.
Van 14.00 uur tot 16.00 uur in B en B de Oude Kapel. Melvill van Carnbeelaan 36A.
Neem gerust de buurvrouw/man of familie mee. Gezellig.

De lezingen zijn gepland op:
21 maart:  Hans Havers: “Driebergen een groene Oase”
25 april:    De Wijkagent , vertelt, (niet de bedoeling er een klachtenavond van te maken),
30 mei:     Gerrit Boonzaaijer, wethouder, vertelt over het Sociale Domein.
27 juni:     Onno de Jong over het Seniorenbrein.
De lezingen beginnen om 20.00 uur( koffie vanaf 19.30 uur) tot uiterlijk 21.30 uur. Zelfde adres als de koffiemiddagen. Welkom. Een interessante mix.
Tot op de eerste koffiemiddag,
blijf gezond, groetje

Algemene Leden Vergadering op 7 September

 

Uitnodiging Algemene ledenvergadering  2023 van de Vereniging Nabuurschap Driebergen Noord.

 

Beste leden,

Zoals gebruikelijk bij een vereniging, dus ook bij de onze, is er een jaarlijkse algemene ledenvergadering.

We willen jullie graag voor deze vergadering uitnodigen.

Op donderdag 7 september zijn jullie vanaf 19.30 uur welkom in de B en B

 “de Oude Kapel”, Melvill van Carnbeelaan 36A, voor koffie of thee.

Om 20.00 uur begint de vergadering.

Na de pauze is er een buurquiz, die helemaal gaat over onze buurt.

Weet jij welke leuke zaken er zijn en wat er speelt in de buurt??

Mochten jullie ge-interesseerd zijn in de vergaderstukken

dan verzoeken wij jullie dit door te geven via nabuurschap@outlook.com.

Wij sturen jullie deze dan toe.

Enkele exemplaren liggen in de B en B.

Tot ziens bij het ALV 2023,

Namens het bestuur

Hanneke Hijmans

(voorzitter)

De agenda van de Algemene Leden Vergadering :

  1. Opening

  2. Concept notulen van de vergadering van 30 juni 2022

  3. Concept-jaarverslag 2022

  4. Financiën:

  5. Concept jaarrekening en begroting

  6. Verslag Kascommissie (Willem Sen en Oscar Temminck)

  7. Vaststelling contributie:

Het bestuur stelt voor om de contributie voor het komende jaar te houden op minimaal € 5,- per huishouden per jaar.

  1. Verkiezing nieuwe Kascommissie, graag opgeven bij het bestuur

  2. Bestuurssamenstelling

  3. Rondvraag

Pauze.

Na de pauze gaan Willem en Hanneke met DE BUURQUIZ aan de gang. Leuke weetjes en gebeurtenissen in je eigen buurt,

spannend.

Kerst zingen 2022

14 december gaan we weer langs 17 adressen om het kerstverhaal te brengen, doormiddel van het zingen van Kerstliederen.

Kerstmutsen op en lampjes aan. Heb je zin om mee te gaan, meld je aan bij Hanneke.

Fijn om te doen!

Uitnodiging Algemene Ledenvergadering 2022

Uitnodiging Algemene Ledenvergadering op 30 juni 2022.

Geachte leden,

Zoals gebruikelijk bij een vereniging, dus ook bij de onze, is er jaarlijks een algemene ledenvergadering.

Vorig jaar en het jaar ervoor konden wij jullie niet uitnodigen vanwege Corona, die ons stevig in de greep hield.

Gelukkig kunnen wij jullie dit jaar, voorzover we het kunnen overzien, wel uitnodigen.

Op Donderdag 30 juni 2022, verwelkomen we jullie vanaf 19.30 uur in de Vierhoutzaal van verzorgingshuis Silverrein ( voorheen Sparrenheide) voor een kopje koffie of thee.

Om 20.00 uur begint de vergadering.

Na de pauze komt Roderick Heek iets vertellen over het wel en wee van de brandweer en over het belang van het hebben van rookmelders.

Mochten jullie geïnteresseerd zijn in de vergaderstukken en in de boeiende lezing van Rodwerick, dan verzoeken we jullie dit aan te geven via nabuurschap@outlook.com. Wij sturen jullie de stukken dan alsnog toe.

Tor ziens bij de A.L.V.

Namens het bestuur, Hanneke Hijmans. (voorzitter)