Algemene Leden Vergadering op 7 September

 

Uitnodiging Algemene ledenvergadering  2023 van de Vereniging Nabuurschap Driebergen Noord.

 

Beste leden,

Zoals gebruikelijk bij een vereniging, dus ook bij de onze, is er een jaarlijkse algemene ledenvergadering.

We willen jullie graag voor deze vergadering uitnodigen.

Op donderdag 7 september zijn jullie vanaf 19.30 uur welkom in de B en B

 “de Oude Kapel”, Melvill van Carnbeelaan 36A, voor koffie of thee.

Om 20.00 uur begint de vergadering.

Na de pauze is er een buurquiz, die helemaal gaat over onze buurt.

Weet jij welke leuke zaken er zijn en wat er speelt in de buurt??

Mochten jullie ge-interesseerd zijn in de vergaderstukken

dan verzoeken wij jullie dit door te geven via nabuurschap@outlook.com.

Wij sturen jullie deze dan toe.

Enkele exemplaren liggen in de B en B.

Tot ziens bij het ALV 2023,

Namens het bestuur

Hanneke Hijmans

(voorzitter)

De agenda van de Algemene Leden Vergadering :

  1. Opening

  2. Concept notulen van de vergadering van 30 juni 2022

  3. Concept-jaarverslag 2022

  4. Financiën:

  5. Concept jaarrekening en begroting

  6. Verslag Kascommissie (Willem Sen en Oscar Temminck)

  7. Vaststelling contributie:

Het bestuur stelt voor om de contributie voor het komende jaar te houden op minimaal € 5,- per huishouden per jaar.

  1. Verkiezing nieuwe Kascommissie, graag opgeven bij het bestuur

  2. Bestuurssamenstelling

  3. Rondvraag

Pauze.

Na de pauze gaan Willem en Hanneke met DE BUURQUIZ aan de gang. Leuke weetjes en gebeurtenissen in je eigen buurt,

spannend.

Geplaatst in Activiteiten.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *