ALV 2021

Ook kan er dit jaar geen ALV plaatsvinden. De stukken worden nu naar alle leden verzonden.

Net als vorig jaar kunnen wij jullie ook dit jaar helaas niet uitnodigen voor een fysieke algemene ledenvergadering. De corona houdt ons allen nog steeds stevig in de greep.

Sparrenheide, waar we al 5 jaar lang de vergadering houden, zit op slot.

Daarom ontvangen jullie wederom de stukken in de bus:

 • Concept-jaarverslag 2020 (bijgevoegd)
 • Financiën:
  • Concept financieel jaarverslag (bijgevoegd)
  • Verslag Kascommissie (Arie den Bleker en Clemens Festen
  • Vaststelling contributie
   Het bestuur stelt voor de contributie ook voor het komende jaar ongewijzigd te laten op € 5,- per huishouden per jaar.
 • Bestuur benoemingen (bijgevoegd).

Mochten jullie vragen hebben over de stukken, dan verzoeken we jullie de vragen te stellen via nabuurschap@outlook.com

Houd vol, blijf gezond en hopelijk tot ziens bij de ALV 2021,

Namens het bestuur,

Hanneke Hijmans


JAARVERSLAG 2020


Het jaar 2020 was een hectisch, spannend jaar en stond compleet in het teken van de Corona en met name alle maatregels. Veel besmettingen, veel overleden mensen, veel mensen die nadat ze positief getest waren, nog steeds kampen met restklachten: moe, spierpijn, concentratie verlies, niet goed kunnen ruiken en proeven. Heel vervelend.

Het bestuur is een groot deel van het jaar niet bij elkaar geweest, omdat het niet mocht maar ook omdat een naaste van één bestuurslid positief getest was.

We hebben veel geappt en elkaar over de telefoon gesproken.

Corona activiteiten.

Doordat we elkaar niet konden ontmoeten heeft het bestuur iedereen een plant bezorgt, een geranium, een roze. We kregen er veel en heel positief commentaar op, ook veel later in het jaar zeiden de naburen: hij staat nog steeds prachtig te bloeien.

Rondom kerstmis kreeg iedereen een presentje met een kaart en een bloknootje, ook daar veel positieve reacties op gekregen.

Bij kwetsbare ouderen zijn we langsgegaan om te kijken of iedereen voldoende hulp had.

De hulptelefoon.

De hulptelefoon is een belangrijke pijler voor het nabuurschap, zeker in corona-tijd was de hulptelefoon van onschatbare waarde, heel direct contact en laagdrempelig.
In het begin van de corona meldde een aantal mensen dat ze wel wat hulp konden gebruiken, vooral met het boodschappen doen, ook hadden zich veel mensen gemeld die hulp aanboden, de verbinden waren snel gelegd. Ze zorgen nog altijd voor elkaar.

Ook waren er vragen van mensen die het fijn vonden als er iemand zo nu en dan op bezoek kwam, of om een kopje koffie te komen drinken.
Er was een actie om mensen die onder de armoedegrens leven een mooi voedselpakket te geven, een samenwerking met de Diaconie.
Een oproep van Sparrenheide om een groep kinderen die Sint-Maarten willen lopen om het huis.
Er werden kledingrekken te koop aangeboden enz. enz.
Ook als de vragen op een andere manier, dan wel via de mail, dan wel via één van de leden van het bestuur binnenkomen, worden ze vaak snel opgelost. Veel voorbeelden, waar vragen door naburen snel werden opgelost door hulpvaardige naburen.

Bestuurssamenstelling.
Er waren geen veranderingen in de bestuurssamenstelling. Het huidige bestuur blijft op zoek naar mensen die voor een periode, korte of voor langere tijd het bestuur willen komen versterken. Het is ook mogelijk één project te begeleiden, dan blijf je vrij van alle bestuur perikelen.

Samenwerking met Sparrenheide.
De samenwerking met Sparrenheide blijft heel goed. Er zijn veel korte lijntjes ook in corona tijd en we weten elkaar te vinden.  Gebruik maken van de zaal lukte dit jaar, om logische redenen, niet.

Wel heeft Sparrenheide ons 2 x een verzoek gedaan.

Eén keer een oproep om kinderen die, tijdens Sint-Maarten, al zingend rond het verzorgingshuis wilden lopen. Veel ouders en kinderen gaven gehoor aan de oproep en er liepen ongeveer 30 kinderen en ouders, met prachtige lampions, vrolijk te zingen. De traktatie achteraf werd verzorgd door Sparrenheide. Het was een prachtig, ontroerend gezicht.

En één keer werd er gevraagd om mensen die zo nu en dan met een bewoner een stukje wilde wandelen, uiteraard corona-proef. Ook hieraan werd door verschillende naburen gehoor gegeven.

Bezoeken van 75-jarigen.
Op initiatief van seniorenplatform zou er in 2020 een pilot plaatsvinden, waarin alle mensen die in 2020 75 jaar zouden worden, zelfstandig wonen en in het Nabuurschap wonen, een bezoek krijgen van een getrainde vrijwilliger. Dit alles om te kijken of de 75-jarige op de hoogte is van het ondersteuningsaanbod (wonen, advies, subsidie en activiteiten). Helaas is de pilot niet doorgegaan in verband met de corona en wordt uitgesteld naar 2021, dan worden de mensen die zowel in 2020 en 2021 75 jaar worden, bezocht of gebeld.

Kerstmis 2020.
Er was dit jaar geen kerstzang bij de oudere, kwetsbare naburen, heel spijtig dat ook, dit zo dankbare onderdeel, niet door kon gaan.

Wel hebben alle leden van het Nabuurschap een leuke attentie, een bloknootje en een kerstkaart gekregen. Rondgebracht door een enthousiaste groep mensen.

De website.
De website van het Nabuurschap Driebergen Noord is nog steeds het visitekaartje voor het Nabuurschap. Er wordt informatie gegeven over wie we zijn en wat we doen, alle activiteiten worden vermeld en de Sociale Nabuurschapskaart wordt up-to-date gehouden, tot plezier van veel naburen.

Studenten en journalisten vinden vaak hun weg naar ons nabuurschap, daar ze erg ge-interesseerd in ons zijn of worden. Ze willen dan een interview of nemen het nabuurschap als onderwerp van een scriptie.

De Pers.
Als Nabuurschap worden we regelmatig gevraagd om ons verhaal te doen over het nabuurschap, wanneer hebben we het nabuurschap opgericht, waarom, is er alleen hulp bij betalende leden (nee, iedereen kan gebruik maken van het nabuurschap) wat bijzonder, een hulptelefoon. Er is veel interesse.  Als we zelf een actie ondernemen, vragen we zelf om een artikel, vaak met leuke foto’s, zoals het rondbrengen van de kerst-attenties. De Stichtse is een enthousiaste krant die graag een interview en artikel aan het nabuurschap wijdt.

Externe contacten.

 • De voorzitter van het nabuurschap heeft regelmatig contact met de gemeente over zaken die met ons nabuurschap te maken hebben. Het contact loopt direct met de Gemeente of via de Sociale Makelaar en het Sociale Dorpsteam.
 • Met de stichting “Omzien naar Elkaar” , een club die vooral in de Provincie Utrecht werkt. Omzien naar elkaar heeft veel interesse voor alle bewonersinitiatieven, groot en klein in de provincie Utrecht.
 • Regelmatig met studenten aan diverse studierichtingen, in 2020 vooral met een aantal studenten van de Breda University of Applied Sciences.
 • Met journalisten die om een interview vragen en zelf (tijdens het interview) de handen daadwerkelijk uit de mouwen
 • Het Nabuurschap wordt vaak gevraagd het verhaal te willen vertellen over het hoe en wat van onze vereniging.

Vaak met de vraag: Stel, er komt een vraag binnen, wat dan? Dan gaat er een mail uit aan alle aangesloten leden met de vraag: “wie kan helpen” De meeste vragen zijn binnen een paar uur opgelost.

Dat is de meerwaarde van dit kleine, maar bijzondere nabuurschap.
Dat maakt het bestuur bij.

 • Met diverse Fondsen, waar we hen vragen om een financieel steuntje in de rug.
 • Met de Jeugdwerker in de gemeente Utrechtse Heuvelrug om het plaatsen van een Boulderenbaan in het Nabuurschap, of om te helpen van de jeugd bij het flyeren of rondbrengen van de attenties, het flyeren met de jeugd kon helaas weer niet doorgaan vanwege de corona.

In het jaar 2021 gaat het bestuur actiever met de vraag om of en op welke manier we de jongere gezinnen in het Nabuurschap kunnen overhalen om lid te worden van het Nabuurschap. De actie om het plaatsen van een Boulderbaan (boulderen is een discipline binnen de klimsport en betekent het klimmen van een korte route op een vaak dicht bij de grond gelegen kunstmatige rots zonder enige vorm van zekering, wel met een valmat) is daar een voorbeeld van.


Bestuursbenoemingen.


Er hebben in het jaar 2019 geen mutaties plaatsgevonden.
Het bestuur bestaat uit de volgende leden:
Cees Heek, penningmeester,
Esther Riegen, secretaris,
Hanneke Hijmans, voorzitter.

Het bestuur doet een dringend verzoek aan alle leden om op zoek te gaan naar nieuwe bestuursleden of mensen die één taak uit willen voeren.

Geplaatst in Activiteiten.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *