Wat is geweest

Evenementen van dingen die aan de orde zijn geweest.

Kerstzingen 2023

Ook dit jaar hebben 8 zangers kerstliederen gezongen bij ouderen in ons Nabuurschap.

Lezingen

Het Nabuurschap organiseerde 3 lezingen (2023)

Buiten de ontmoetingsmiddagen ( zie onder) organiseren we drie lezingen op.

Lezing 1:      Martijn Maas.  Notaris.

Wanneer:      donderdag 28 september

Waar:            B&B de Oude Kapel (Mellvin van Carnbeelaan 36A)

Aanvang:      20:00 uur

Martijn komt vertellen over hoe belangrijk het is om een levenstestament te hebben.

Lezing 2:      Simon Visser.

Wanneer:      Uitgesteld tot in 2024

Waar:

Aanvang:

Simon vertelt over de hulpdiensten, hoe ze werken en wat je moet weten als je ze belt.

Lezing 3:       Frits Naafs.

Wanneer:      donderdag 23 november

Waar:            B&B de Oude Kapel (Mellvin van Carnbeelaan 36A)

Aanvang:     20:00 uur

Frits Naafs komt vertellen over zijn werk als burgemeester van de Utrechtse Heuvelrug.

Na afloop van de lezingen is er gelegenheid, onder het genot van een hapje en drankje, na te praten.

We vinden het hartstikke leuk als je komt. Mocht het vervoer een probleem zijn, dan lossen we dat voor je op (tel. 06-21919878).

===================================o====================================

Nieuwe ontmoetingsmiddagen in de B & B de Oude Kapel.

Koffie en thee drinken met elkaar.

Elkaar ontmoeten. Elkaar zien. Onder het genot van koffie/thee een praatje maken in de prachtige B & B “de Oude Kapel”

( Melvill van Carnbeelaan 36A ) met mensen uit de buurt. Heel belangrijk voor iedereen.

Je bent welkom op de volgende donderdagen:

  • 12 Oktober

  • 16 November  ( let op. Gewijzigde datum )

Van 14:00 tot 16:00 uur met het bestuur van ’t Nabuurschap Driebergen Noord.

Zet het in je agenda, wij vinden het hartstikke leuk als je komt.

Wil je komen maar heb je problemen om het vervoer te regelen, laat het dan ons weten,

 dan lossen we dat voor je op.  Telefoon 06-21919878.

Adres: Bed & Breakfast “de Oude Kapel” , Melvill van Carnbeelaan 36 A.

 

Tot ziens,

Hanneke, Cees, Mieke, Monique en Willem

 

===================================o====================================

2023

Algemene ledenvergadering van  Nabuurschap Driebergen Noord.

Beste leden,

Zoals gebruikelijk bij een vereniging, dus ook bij de onze, is er een jaarlijkse algemene ledenvergadering.

We willen jullie graag voor deze vergadering uitnodigen.

Op donderdag 7 september zijn jullie vanaf 19.30 uur welkom in de B en B

 “de Oude Kapel”, Melvill van Carnbeelaan 36A, voor koffie of thee.

Om 20.00 uur begint de vergadering.

Na de pauze is er een buurquiz, die helemaal gaat over onze buurt.

Weet jij welke leuke zaken er zijn en wat er speelt in de buurt??

Mochten jullie ge-interesseerd zijn in de vergaderstukken

dan verzoeken wij jullie dit door te geven via nabuurschap@outlook.com.

Wij sturen jullie deze dan toe.

Enkele exemplaren liggen in de B en B.

Tot ziens bij het ALV 2023,

Namens het bestuur

Hanneke Hijmans

(voorzitter)

 

De agenda van de Algemene Leden Vergadering :

  1. Opening

  2. Concept notulen van de vergadering van 30 juni 2022

  3. Concept-jaarverslag 2022

  4. Financiën:

  5. Concept jaarrekening en begroting

  6. Verslag Kascommissie (Willem Sen en Oscar Temminck)

  7. Vaststelling contributie:

Het bestuur stelt voor om de contributie voor het komende jaar te houden op minimaal € 5,- per huishouden per jaar.

  1. Verkiezing nieuwe Kascommissie, graag opgeven bij het bestuur

  2. Bestuurssamenstelling

  3. Rondvraag

Pauze.

Na de pauze gaan Willem en Hanneke met DE BUURQUIZ aan de gang. Leuke weetjes en gebeurtenissen in je eigen buurt,

spannend.

                                        ===================================o====================================

 

Lezingen

Het Nabuurschap organiseert 3 lezingen

Buiten de ontmoetingsmiddagen organiseren we drie lezingen op verschillende locaties.

Lezing 1:      Het werk als manager/ adviseur voor sociale werkbedrijven – Arjan Rosseel

Wanneer:      donderdag 6 april

Waar:             in de Vierhoutzaal van Silverein (Sparrenheide 1)

Aanvang:      20:00 uur

Arjan neemt ons mee in de wereld van mensen met een afstand op de arbeidsmarkt. Hij helpt hen met het leveren van professionele diensten.  Daarnaast vertelt hij wat over zijn eigen houtzagerij.

Lezing 2:       De dorpsmakelaar vertelt – Ronald Huffenreuter

Wanneer:      donderdag 25 mei

Waar:            B&B de Oude Kapel (Mellvin van Carnbeelaan 36A)

Aanvang:     20:00 uur

Ronald vertelt over zijn werk als dorpsmakelaar van Driebergen. Een dorpsmakelaar verbindt mensen met elkaar.

Lezing 3:       Medicijngebruik en vallen gaat vaak samen – Ömer Yasar

Wanneer:      donderdag 15 juni

Waar:            B&B de Oude Kapel (Mellvin van Carnbeelaan 36A)

Aanvang:     20:00 uur

Ömer is apotheker in apotheek de Bosrand. Hij vertelt ons hoe je val-ongevallen kunt voorkomen.

Na afloop van de lezingen is er gelegenheid, onder het genot van een hapje en drankje, na te praten.

We vinden het hartstikke leuk als je komt. Mocht het vervoer een probleem zijn, dan lossen we dat voor je op (tel. 06-21919878).

Tot ziens,

Hanneke, Willem, Cees, Mieke en Monique

______________________________________________________________________________________________________________________

Ontmoetingsmiddagen in de B & B de Oude Kapel.

Koffie en thee drinken met elkaar.

Elkaar ontmoeten. Elkaar zien. Onder het genot van koffie/thee een praatje maken in de prachtige B & B “de Oude Kapel”

( Melvill van Carnbeelaan 36A ) met mensen uit de buurt. Heel belangrijk voor iedereen.

Je bent welkom op de volgende donderdagen:

  • 30 maart

  • 20 april

  • 18 mei

  • 22 juni

Van 14:00 tot 16:00 uur met Nellie van de Bed & Breakfast en met het bestuur van ’t Nabuurschap Driebergen Noord.

Zet het in je agenda, wij vinden het hartstikke leuk als je komt.

Wil je komen maar heb je problemen om het vervoer te regelen, laat het dan ons weten,

 dan lossen we dat voor je op.  Telefoon 06-21919878.

 

Tot ziens,

Hanneke, Cees, Mieke, Monique en Willem

 

Adres:

Bed & Breakfast “de Oude Kapel”

Melvill van Carnbeelaan 36 A.

——————————————————————————————————————————————————————————————————-

Notulen Algemene Ledenvergadering 30 juni 2022

aanwezig: Cees, Hanneke, Mieke, Esther

Voorzitter: Hanneke, notulist: Esther

  

  1. Opening en mededelingen
  2. Concept Notulen Vergadering 7 mei 2019

Doordat in 2020 en 2021 geen ALV’s hebben plaatsgevonden wegens Corona, hebben we alleen notulen van 2019. Zijn in orde bevonden.

  1. Concept Jaarverslag

Hanneke neemt ons door het jaarverslag mee en licht hier en daar toe.

  1. Financiën

 Concept jaarrekening en begroting

Cees licht toe over de begroting van lidmaatschap. We verwachten nog nieuwe leden te krijgen en hebben er door de flyer actie al ± 35 bij gekregen.

Kosten voor de website zijn hoger ingezet, aangezien we problemen met de website hebben gehad en nog op zoek zijn naar een (assistent) web-master. Clemens Festen geeft aan er wel een keer naar te willen kijken. Hij is bekend met het systeem WordPress.

  1. Verslag Kascommissie (Clemens Festen en Willem Sen)

Willem Sen is niet aanwezig. De financiële verslaglegging is goedgekeurd.

  1. Vaststelling contributie.

     Het bestuur stelt voor de contributie voor het jaar 2022 ongewijzigd te laten op € 5,- per huishouden per jaar.

Eén van de leden geeft aan dat dat best wat meer mag zijn. Bijvoorbeeld € 10,-. Een kleine discussie ontstaat. We besluiten het volgende jaar bij het verzoek om betaling aan te geven dat het bedrag minimaal € 5,- is. Meer geven mag altijd. Wordt ook door verschillende leden reeds gedaan.

  1. Verkiezing nieuwe kascommissie

Clemens Festen meldt zich opnieuw aan. Niemand anders geeft zich op, dus voor een tweede persoon zullen we een mail sturen aan de leden met de vraag of iemand wil plaatsnemen in de kascommissie.

  1. Bestuurssamenstelling

Zie de bijlage.

Esther geeft aan dat zij per 1 juli 2022 2 termijnen van 3 jaar bestuurder is geweest en zij zich niet verkiesbaar stelt. De ALV gaat akkoord.

  1. Rondvraag

Er zijn geen vragen.

  1. Sluiting

Na de sluiting is er een pauze en na de pauze geeft Roderick Heek een prachtig uiteenzetting over zijn functie bij de brandweer en de taken van de brandweerpost in Driebergen en alles wat daar bij komt kijken. Ook gaf hij een toelichting over de verplichting van rookmelders per 1 juli 2022.  Grote dank aan Roderick.

 

——————————————————————————————————————————————————————————————————-

Actie van het Nabuurschap

Er kan veel niet in deze corona-tijd. Geen lezingen, niet elkaar ontmoeten, geen kerstzingen.
Maar….. gelukkig konden we op 19 december wel iedereen een presentje geven.
Vanmorgen om half 10 was de journalist, Victor Schutijser, bij mij op de Traaij voor een verhaal en een foto, kopje koffie en een koek.
Ook de andere naburen waren stipt op tijd. Het waren er dit jaar niet zoveel, ook weer die corona.

De jongeren van DJOI zouden ook komen helpen, leuk, ze waren zo enthousiast.
Maar helaas, de corona, gooide ook in deze samenwerking,  roet in het eten. Jammer.

Waarom nou dit presentje?
Voor de kerstmis, voor het jaar 2021, voor de corona, voor de mantelzorgers, 5-jarig bestaan en gewoon, omdat we naburen zijn en een beetje aandacht voor elkaar willen hebben.
Het was een goeie actie, veel positieve reacties en veel nieuwe mensen die waarschijnlijk (nog) geen lid zijn, maar in een huis wonen waar de voorganger wel lid was.
Misschien worden ze hierdoor wel lid? Een leuk bijvangst.

Op de foto de mannenploeg met karren vol presentjes.

Nogmaals fijne dagen en groet Hanneke


Hierna een overzicht van activiteiten die in de afgelopen jaren georganiseerd zijn of misschien nog eens georganiseerd gaan worden. We hopen dat we de draad snel weer kunnen oppakken.Donderdag 17 oktober wordt er door het Nabuurschap Driebergen Noord opnieuw een lezing c.q. workshop georganiseerd.
Deze lezing zal worden verzorgd door Hendrikje van Leest en heeft als onderwerp: “Stem en beweging” en is zeer interactief met de aanwezigen.

Hendrikje van Leest maakt voorstellingen in de vorm van interactief  muziek- en bewegingstheater op speciale locaties.
Naast theatermaker is Hendrikje natuurkundige. Ze geeft workshops vol beweging, improvisatie en zang.
Ze werkt als coach in stem en beweging vanuit de creatieve samenwerking Zinnig werken.

De lezing is in Sparrenheide en begint om 19.30. Vanaf 19.00 uur is de zaal open.
Als u belangstelling heeft, wilt u dat dan aan ons doorgeven nabuurschap@outlook.com of bellen: 06-21919878,
zodat we met het aantal aanwezigen rekening kunnen houden.Op donderdag 27 juni 2019 werd er vanuit het Nabuurschap  een lezing georganiseerd.

Deze keer wordt de lezing gehouden door Susan Dullink over het thema Duurzaamheid, en dan vooral hoe we dit kleinschalig in kunnen vullen.

Susan Dullink is 29 jaar en een typische millenial. Zij probeert duurzaam te leven,
leest veel boeken en gaat graag op reis. Zij houdt ervan om dingen te duiden, klein en groot. Zij is zelfstandig ondernemer en in het dagelijks leven vaak dagvoorzitter, schrijver en podcaster. Zij vindt het ontzettend leuk om
thema’s te onderzoeken en meerdere kanten van het verhaal te laten zien. Haar uitgangspunt is nuanceren en complexe dingen simpel maken.

De lezing is in Sparrenheide en begint om 19.30 uur. Vanaf 19.00 uur is de zaal open.


Houden wij nog privacy over nu alles geautomatiseerd wordt?

Thema: “Privacy in onze geautomatiseerde samenleving”.

Wanneer: “Op donderdag 21 maart zal er namens het Nabuurschap weer een lezing zijn. Het thema is: “Privacy in onze geautomatiseerde samenleving”.
De lezing wordt gehouden door Manon Oostveen, advocaat met een achtergrond in het informatierecht. Zij houdt zich vooral bezig met privacy en gegevensbeschermingsrecht. Ze is recent gepromoveerd aan de Universiteit van Amsterdam op de bescherming van individuele rechten en vrijheden in een datagedreven samenleving. Haar onderzoek richtte zich vooral op de vraag hoe privacywetgeving het gebruik van persoonsgegevens door commerciële partijen reguleert.

Behalve de voordracht van Manon is er volop gelegenheid om vragen te stellen en te discussiëren.

Waar: De lezing wordt gehouden in Sparrenheide en begint om 19.30 uur.

Wij willen graag weten of er voldoende belangstelling is. Wilt u daarom aangeven of u inderdaad naar de lezing komt? Graag opgeven bij Nabuurschap@outlook.com

Met vriendelijke groet,
Het Nabuurschap.”


Algemene Leden Vergadering 2019.

Wanneer: dinsdag 7 mei
Waar: de Vierhoutzaal van Sparrenheide
Tijd: zaal open om 19.00 uur, de vergadering begint om 19.30 uur.
Voor wie: voor alle leden (stemgerechtigd) en niet leden.
Wat gaan we doen: voor de pauze het zakelijke gedeelte en na de pauze een pub-quiz met leuk prijsjes.
Wilt u vervoer, laat het weten via nabuurschap@outlook.com of bel met de hulptelefoon 06-10510149

Tot 7 mei,
Het bestuur van Nabuurschap Driebergen Noord,


Op 15 maart organiseert Sparrenheide in plaats van de NLDOETdag een “Open dag van de Zorg”,

Er zijn allerlei kramen in de grote zaal. Sparrenheide vraagt het Nabuurschap op hulp bij het bemensen van de kraam waar poffertjes gebakken worden, bij koffie en thee schenken en hand-en-span diensten.

 


Dit gebeurde in 2018


De volgende activiteiten staan nu op het programma.

We gaan, na het enorme succes van 2017, weer kerstzingen bij diverse naburen op 21 december ’s avonds.
We verzamelen op Traaij 239a en gaan dan op pad. Haal dus je kerstmuts en lampjes uit de doos op zolder en meld je aan via 
nabuurschap@outlook.com.

We gaan van te voren even oefenen, zodat we ongeveer drie liedjes goed kunnen zingen.

Geef je op.

 

 BOSWANDELING 20 oktober 2018

Op zaterdagmiddag 20 oktober, hebben we een wandeling gemaakt

door het in herfsttooi gekleurde bos.

 

We verzamelden ons om half twee in de grote zaal van Sparrenheide waar we een kopje koffie/thee dronken met iets lekkers erbij.

Er werd veel met elkaar gepraat onder andere over de ontwikkelingen in het Nabuurschap.

Om twee uur gaan we het bos in, helaas zonder de gidsen van het IVN, maar wel met elf naburen. (Hanneke heeft de foto genomen).

Twee naburen gingen niet meewandelen, hadden helaas een andere afspraak, maar wilde wel even koffie en gebak. Ook heel leuk.

De wandeling duurde ongeveer een uur.

 


BURENDAG 2018

Vrijdagmiddag 21 september van 15.00 uur tot 16.15 uur, in de Vierhoutzaal van Sparrenheide

voor opa’s en oma’s, mama’s en papa’s, voor kinderen en kleinkinderen tot 8 jaar,
++++KNUTSEL, LEES, SPELLETJES-ONTMOETMIDDAG+++++

Met wat lekkers te eten en te drinken. Je mag zelf ook puzzels, spelletjes meenemen.

Meld je aan voor de knutselmiddag bij het Nabuurschap,

Nabuurschap: nabuurschap@outlook.com of bel met 06-10510149,

Hoor graag van jullie,

Groet ook namens het bestuur, Hanneke Hijmans


Foto met de aanwezigen op de Theetuin

10 september Maandagmiddag op de tuin

Het was prachtig weer, een beetje wind. Een mooie dag voor een bezoekje op de Historische Theetuin Bartiméus.
Daar komen ze, in de rolstoel, met stok, met hulp en met een stralende lach. Drie ouderen meldden zich niet instaat te komen, jammer maar niets  aan te doen.
Eerst genieten van koffie of thee en iets lekkers “zelf gebakken han”? “Nee, niet door mij, wel door de cliënten, zo lekker”.
Daarna een stukje geschiedenis over de tuin en als afsluiting een kuiertje over de tuin, een hele simpele maar gezellige middag.
Een kromme komkommer, een kaart gemaakt van gedroogde bloemen en een bosje veldbloemen mee naar huis.

Gezellig was het. Volgend jaar weer.
(Hanneke Hijmans)

 

 


Algemene ledenvergadering
Nabuurschap Driebergen Noord.

Datum: 16 April
Tijd:19.30 uur tot 21.30 uur
Plaats: Vierhoutzaal van Sparrenheide.

Na de pauze
Een bekende Driebergenaar aan het woord
over burgerinitiatieven.


Unieke mogelijkheid om creatief bezig te zijn onder bezielende leiding van :
Viltkunstenares Charlotte Molenaar van Wolvilten.

Bij de inloop van 19 april hebben we de mogelijkheid om met elkaar creatief bezig te zijn met vilt. Dit gaan we doen onder begeleiding van Charlotte Molenaar.  Ze zegt zelf over haar eigen werk: Ik ben helemaal in mijn element als ik in mijn atelier in Driebergen kan werken aan mijn bijzondere sjaals en sieraden, hoofddeksels en objecten. Dit alles naar eigen ontwerp.
Kijk voor een impressie op haar website: https://www.charlottemolenaar.nl


Sparrenheide doet mee met de NL-doet-dag op 9 maart
Sparrenheide is opzoek naar 6 vrijwilligers die mee willen helpen.
Opgeven via nabuurschap@outlook.com.
Datum: 9 maart
Aanwezig zijn: 14.00 uur.

15 februari
13.00 uur tot 16.00 uur
Gedichten!
we gaan gedichten schrijven,

19.30 uur tot 21.30 uur,
kunt u genieten van stukjes uit de Johannes Passion van J.S Bach,
Jan Huisman verteld jullie er iets over.


Op 18 januari hadden we:
Inloopmiddag van 13.00 uur tot 16.00 uur
BORDEN PIMPEN,

borden pimpen  met:
foto’s, landkaarten, krantenkoppen, puzzelboekjes enzovoort, enzovoort
Neem een paar van jouw favoriete tijdschriften  of foto’s mee en dan maken we
een prachtig bord, heb jij nog bordenhouders, zodat de borden kunnen staan,
neem die ook mee.
De borden, daar zorg ik voor, zet vast in je mobieltje,
18 januari: BORDEN PIMPEN,
Tot de 18de


Dit gebeurde in 2017


Inloopavond van 19.30 uur tot 22.00 uur

Lezing
Op de inloop van aanstaande donderdagavond is er een lezing van Maud Plantinga, met als titel:
 -Waarom worden sommige mensen ziek en anderen niet-
Om half 8 s’avonds in de inloop, onder het genot van een kopje koffie of thee.


Op 22 december werd er door een aantal naburen fantastische kerstliederen ten gehore gebracht. Niet in een
zaal maar op straat bij buren aan de deur.

 

PRETTIGE  FEESTDAGEN
EN EEN GEZOND 2018

namens Nabuurschap Driebergen Noord,
waar mensen naar elkaar omzien, ook in 2018.

hulptelefoon: 06-45688118
email: nabuurschap@outlook.com
website: www.nabuurschapdriebergennoord.nl
facebook: www.facebook.com/nabuurschap

Inloopmiddag van 13.00 uur tot 16.00 uur en inloopavond van 19.30 tot 21.30 uur , een kopje koffie/thee,
een goed gesprek, een activiteit of een lezing, in Sparrenheide, elke 3de donderdag van de maand.

Lid worden?  Slechts € 5,- per jaar per huishouden. Graag via de mail of even bellen met de hulptelefoon.
Graag tot ziens.

Wij zoeken: enthousiaste jonge bestuurders en mensen die willen helpen de website te beheren.