Uitnodiging ALV 2017

Uitnodiging algemene ledenvergadering Vereniging Nabuurschap Driebergen Noord op 11 april 2017

Geachte leden en andere belangstellenden,
Zoals gebruikelijk is bij een vereniging is er jaarlijks een algemene ledenvergadering. Hierbij nodigen wij u uit voor de algemene ledenvergadering van de Vereniging Nabuurschap Driebergen Noord op Dinsdag 11 April 2017 a.s. in Sparrenheide. De vergadering begint om 19.30 uur. De zaal is open vanaf 19.00 uur
Agenda
1. Opening
2. Vaststelling van de agenda
3. Jaarverslag 2016 Nabuurschap Driebergen Noord
4.
A. Jaarrekening 2016
B. Verslag kascommissie
C. Vaststelling contributie
5. Verkiezing nieuwe kascommissie
6. Vaststelling concept Begroting 2017
7.
A. Afscheid bestuurslid Chris Geerling
B.Bestuursbenoeming komend jaar.
8. Rondvraag/wat er ter tafel komt
9. Afsluiting
Pauze
Interview met Jan van Doorn. Hoe zag het er 50 jaar geleden uit? En hoe hielpen we elkaar?
Gezellig met elkaar iets drinken.
Met vriendelijke groet, namens het bestuur, André Bolks, secretaris.

Geplaatst in Activiteiten.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *