Eikenprocessierups

Eikenprocessierups

De eikenprocessierups is de rups van een nachtvlinder. Op veel eikenbomen komen in de maanden mei, juni en juli de behaarde rupsen voor. Deze rupsen gaan ‘s nachts groepsgewijs – in processie – op zoek naar voedsel (eikenbladeren). Vandaar de naam eikenprocessierups. Na contact met de microscopisch kleine, pijlvormige brandharen van deze rups kunnen klachten ontstaan zoals jeuk, huiduitslag, irritatie aan de ogen of aan de luchtwegen van mens en dier.

Bestrijden van eikenprocessierups

Vorig jaar was er een grote toename van het aantal meldingen van de eikenprocessierups. Dit leidde tot vertraging in de bestrijding ervan en nam de overlast sterk toe. Voor dit jaar hebben we tijdig een aannemer vastgelegd die voor twee dagen in de week aan de slag gaat. Al is het bij een grote groei-explosie een uitdaging voor de aannemer de nesten tijdig te kunnen verwijderen. Dit in verband met het vinden van personeel voor deze onprettige werkzaamheden.

Medewerkers van de gemeente markeren de aangetaste bomen. Hierbij wordt voorrang gegeven aan de locaties met een verhoogde prioriteit. Ook dit jaar worden de nesten verwijderd door middel van opzuigen. Voor de instandhouding van de biodiversiteit is ervoor gekozen om niet preventief, bespuitingen met een biologisch middel, te bestrijden.

Gebieden met verhoogde prioriteit

De landelijke leidraad van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) geeft aan dat de volgende gebieden een verhoogde prioriteit hebben bij het bestrijden van de rupsen:

Gebieden waar veel mensen komen of waar mensen langdurig verblijven:

  • Rond winkelcentra, zorgcentra, ziekenhuizen, scholen en kinderdagverblijven

  • Nabij woningen, kantoren en werkplaatsen

  • Drukke fiets- en wandelroutes

  • In de omgeving van haltes voor openbaar vervoer.

  • Op campings, kampeerboerderijen en (intensieve) dagrecreatieterreinen en drukke parkeerterreinen

  • Tijdens evenementen (bijvoorbeeld avondvierdaagse)

Gebieden waar (landbouw) huisdieren risico lopen:

  • Boerderijen met (intensieve) beweiding

  • Maneges en kinderboerderijen

Bestrijd rupsen niet zelf

Bestrijd de rupsen niet zelf. Komen de rupsen toch in de woning dan kunnen zij het beste, met handschoenen aan, bespoten worden met haarlak of lijmspray. Trap of sla ze niet dood. Elke rups heeft minstens 700.000 brandharen die loslaten en zich verspreiden als de rups geïrriteerd raakt. De rupsen die ingespoten zijn, gaan dood en dienen in de tuin op een plek begraven te worden waar de eerste jaren geen activiteiten plaatsvinden. Deze handeling is alleen voor de extreem noodzakelijke gevallen in te zetten. In alle andere gevallen: vermijd contact. In gebieden waar takken van eiken met veel rupsen over de tuin hellen, adviseren we ramen en deuren dicht te houden. Blijf niet in de tuin totdat deze zijn verwijderd. Het buiten hangen van de was raden we ook af. Het is raadzaam om bijvoorbeeld zandbakken af te dekken.

Meldingen doorgeven

De bestrijder die voor onze gemeente de nesten wegzuigt, is twee dagen in de week actief. Meldingen kunt u doorgeven via: www.heuvelrug.nl/melding of bel: (0343) 56 56 00.