Het bestuur

Het bestuur van de vereniging Nabuurschap Driebergen Noord bestaat uit:

Dagelijks Bestuur
Voorzitter: Hanneke Hijmans
Secretaris: Monique van Alen
Penningmeester: Cees Heek
Bestuurslid: Mieke Vijfvinkel
Webmaster: Willem Sen

Email-adres:
nabuurschap@outlook.comĀ