Oproepen

Een secretaris gezocht.

Het bestuur van het Nabuurschap komt gemiddeld één keer per maand samen,
om de belangrijke dingen die  er spelen in het Nabuurschap, te bespreken.
De vergaderingen duren een uur tot anderhalf uur, daarna drinken we met elkaar nog wat.
Het bestuur bestaat uit een voorzitter, een penningmeester, een secretaris en één of meer leden.
In ons bestuur hebben we één algemeen lid.
We hebben ook een webmaster, die de website op orde houdt.
Per 1 juli stopt de secretaris, en zitten we zonder.
U snapt het zeker al:
bij deze vragen we een nabuur om zich op te geven als secretaris.
Het is maar voor een paar uur per maand.
Opgeven kan via nabuurschap@outlook.com
we horen graag van jullie,
groet Cees, Esther, Mieke, Willem en Hanneke