Actie van het Nabuurschap

Kerstactie

Er kan veel niet in deze corona-tijd. Geen lezingen, niet elkaar ontmoeten, geen kerstzingen.
Maar….. gelukkig konden we op 19 december wel iedereen een presentje geven.
Vanmorgen om half 10 was de journalist, Victor Schutijser, bij mij op de Traaij voor een verhaal en een foto, kopje koffie en een koek.
Ook de andere naburen waren stipt op tijd.
Het waren er dit jaar niet zoveel, ook weer die corona.
De jongeren van DJOI zouden ook komen helpen, leuk, ze waren zo enthousiast.
Maar helaas, de corona, gooide ook in deze samenwerking,  roet in het eten. Jammer.

Waarom nou dit presentje? Voor de kerstmis, voor het jaar 2021, voor de corona, voor de mantelzorgers, 5-jarig bestaan en gewoon, omdat we naburen zijn en een beetje aandacht voor elkaar willen hebben. Het was een goeie actie, veel positieve reacties en veel nieuwe mensen die waarschijnlijk (nog) geen lid zijn, maar in een huis wonen waar de voorganger wel lid was. Misschien worden ze hierdoor wel lid? Een leuk bijvangst.

Op de foto de mannenploeg met karren vol presentjes.

Nogmaals fijne dagen en groet Hanneke

Lezing over duurzaamheid

= Duurzaamheid, maar dan in het klein =

Lezing door Susan Dullink op 27 juni 2019, voor Nabuurschap Driebergen Noord.

Met andere woorden, dat van de zonnepanelen, warmtepompen, isolatie enzovoort enzovoort, dat is nu een ieder wel bekend.
De vraag is, wat kunnen we zelf thuis doen, zonder dat dat teveel kost?

Susan begint haar lezing met de confrontatie over de 3 grote wereldse problemen: CO2, Klimaat, Afvalverwerking. De mensen die de lezing
bijwoonden schrokken wel van Susan’s verhaal over hoe erg de situatie al is, vooral over de heftige toename van de plastic soep. 

 
Zelf kunnen we echter ook veel doen, laagdrempelige maatregelen, bijvoorbeeld:
speciale afsluiters (Food Huggers genaamd) op allerlei groenten,
zoals komkommer, avocado’s enzovoort. in plaats van plastic folie. Zwerfvuil verzamelen als je een eindje gaat wandelen, mensen erop
aanspreken als ze troep weggooien,  een doek met een speciaal kunststoffen voering, waardoor bijvoorbeeld groente en brood langer bewaard
kan blijven en wasnoten uit de Himalaya, iedereen kreeg een zakje met 4 wasnoten mee, een vrucht die, als er water bij komt, gaat schuimen,
goed voor 3 keer wassen. Verrassend!


Afval scheiden, maar hoe dan precies en wat hoort waar?
www.milieucentraal.nl heeft een goede up-to-date
afvalscheidingswijzer.
Veel gepraat over wat men al doet, zoals minder vliegen…..
maar ja, minder producten in plastic kopen……
maar ja, meer op de fiets en met hetopenbaar vervoer…….
maar ja.
Wel altijd met de gedachte dat het niet allemaal meer echt gaat
lukken en dat we bepaalde feiten niet meer kunnen terug draaien,
wel dat alle kleine beetjes een beetje helpen.

Zo gingen we al pratend en oplossingen zoekend de avond door.
Het was een leuke, geanimeerde avond met veel interactie,
waar we ook nog wat wijzer werden. Een drankje en een hapje na
en toen naar huis. Op weg naar een duurzamere levensstijl.
Bedankt Susan, het was zeer leerzaam.

 

Eikenprocessierups

Eikenprocessierups

De eikenprocessierups is de rups van een nachtvlinder. Op veel eikenbomen komen in de maanden mei, juni en juli de behaarde rupsen voor. Deze rupsen gaan ‘s nachts groepsgewijs – in processie – op zoek naar voedsel (eikenbladeren). Vandaar de naam eikenprocessierups. Na contact met de microscopisch kleine, pijlvormige brandharen van deze rups kunnen klachten ontstaan zoals jeuk, huiduitslag, irritatie aan de ogen of aan de luchtwegen van mens en dier.

Bestrijden van eikenprocessierups

Vorig jaar was er een grote toename van het aantal meldingen van de eikenprocessierups. Dit leidde tot vertraging in de bestrijding ervan en nam de overlast sterk toe. Voor dit jaar hebben we tijdig een aannemer vastgelegd die voor twee dagen in de week aan de slag gaat. Al is het bij een grote groei-explosie een uitdaging voor de aannemer de nesten tijdig te kunnen verwijderen. Dit in verband met het vinden van personeel voor deze onprettige werkzaamheden.

Medewerkers van de gemeente markeren de aangetaste bomen. Hierbij wordt voorrang gegeven aan de locaties met een verhoogde prioriteit. Ook dit jaar worden de nesten verwijderd door middel van opzuigen. Voor de instandhouding van de biodiversiteit is ervoor gekozen om niet preventief, bespuitingen met een biologisch middel, te bestrijden.

Gebieden met verhoogde prioriteit

De landelijke leidraad van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) geeft aan dat de volgende gebieden een verhoogde prioriteit hebben bij het bestrijden van de rupsen:

Gebieden waar veel mensen komen of waar mensen langdurig verblijven:

 • Rond winkelcentra, zorgcentra, ziekenhuizen, scholen en kinderdagverblijven
 • Nabij woningen, kantoren en werkplaatsen
 • Drukke fiets- en wandelroutes
 • In de omgeving van haltes voor openbaar vervoer.
 • Op campings, kampeerboerderijen en (intensieve) dagrecreatieterreinen en drukke parkeerterreinen
 • Tijdens evenementen (bijvoorbeeld avondvierdaagse)

Gebieden waar (landbouw) huisdieren risico lopen:

 • Boerderijen met (intensieve) beweiding
 • Maneges en kinderboerderijen

Bestrijd rupsen niet zelf

Kerst zingen 2018

Het is 21 december, het miezert een heel klein beetje, maar daar waren ze dan
met kerstmutsen op en lampjes om; de 8 kerstzangers en -zangeressen.

Goed gemutst en met veel zin. We zongen op 9 adressen, waarbij 19 mensen
genoten van onze zangkunst.
Fijn om te doen!
Volgend jaar weer?

Beheersing Japanse duizendknoop

Hoe worden we de voortwoekerende Japanse duizendknoop de baas? Op grote en makkelijke locaties wordt de plant met een grote machine gemaaid en direct opgezogen. Op kleinere locaties wordt de Japanse duizendknoop handmatig aangepakt. Vooral Japanse duizendknopen die aan tuinen grenzen en de verkeersveiligheid in gevaar kunnen brengen, worden verwijderd.

In eigen tuin

Hebt u een Japanse duizendknoop in uw eigen tuin? Maai de plant dan tot op de grond af. Herhaal dit vervolgens om de 4 weken. Zo raakt de plant uitgeput en komt deze na verloop van tijd niet meer terug. Verwijder wel het maaiafval en houdt dit apart. Dan kan de plant zich niet opnieuw verspreiden. Gooi het afval in de restafvalcontainer en niet in de GFT-kliko.

Ziet u Japanse Duizendknoop in de openbare ruimte? Meld dit dan aan ons.

Werkzaamheden in Driebergen-Rijsenburg

Vuurwerkvrije zones

Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten om voor de jaarwisseling vuurwerkvrije zones aan te wijzen waar het verboden is vuurwerk af te steken van 31 december 18.00 uur tot 1 januari 02.00 uur. De keuze voor de locaties is bepaald in overleg met jongeren, politie en handhavers en inwoners die overlast ervaren.

 

Locaties

Het gaat om locaties waar kwetsbare groepen mensen wonen en dieren verblijven en locaties waar sprake was van schade, en overlast werd ervaren door het afsteken van vuurwerk:

 • Park Seminarieterrein in Driebergen

 • Kinderboerderij ’t Woelige Nest in Driebergen

 • Kinderboerderij Knuffelweide in Amerongen

 • Bartiméus in Doorn

 • Schoolpleinen van de basisscholen in de hele gemeente

 • Rondom bejaarden-/verzorgingstehuizen in de hele gemeente

Rekening houden met elkaar

Burgemeester Frits Naafs: “Met het instellen van deze vuurwerkvrije locaties willen wij inwoners vragen rekening te houden met elkaar, de kwetsbare groepen en dieren in onze dorpen. Vanaf eind november wordt er langs de weg, in de krant, op social media en huis aan huis informatie verspreid over deze vuurwerkvrije locaties. Ook op onze website is hier dan informatie over te vinden. Oud en Nieuw, laten we het voor iedereen prettig houden!”

Nieuwsbrief oktober 2017

Iedere maand verschijnt er een nieuwsbrief, waarin een aantal vaste rubrieken:

Programma Inloop + Interview met een nabuur +
Column van Ineke + Voortgang van de hulpvragen +
Informatie over de hulptelefoon + Nieuws vanuit het bestuur
Als er een hulpvraag is verschijnt er een aparte mail.


Activiteiten

Inloop donderdag 19 oktober van 13 tot 16 uur (Inloop in Sparrenheide.)
Windlichtjes maken. Vind je dit leuk? neem dan een glazen potje mee en kom een prachtig windlicht maken.

Inloop donderdag 19 oktober van 19.30 tot 21.30 uur (de Inloop in Sparrenheide.
Uiterlijk voor 21.00 uur binnen zijn. Dan sluit de buitendeur van Sparrenheide.)
Lezing = Religie, veraf en dichtbij = van Egbert Schroten en Chris Geerling


KERSTZINGEN

De groep zangers bestaat uit tien naburen en er kunnen nog meer bij.
We gaan op 24 december van 16:00 tot 18:00 uur zingen. We doen 3 liedjes per zangstop; sluit je aan! Je hoeft niet per se te kunnen zingen, maar het wel leuk vinden.
Ook zijn we op zoek naar adressen waar we kunnen zingen. Ken je naburen die het leuk vinden als we (op de stoep) komen zingen?  Geef ze op door een mail te versturen naar nabuurschap@outlook.com


Column van Ineke
Kent U de “Zonnebloem”?

In Driebergen bestaat de Zonnebloem dit jaar 40 jaar.
Het is een groep van175 personen, die allen een beperking hebben.
Je bent geen lid van de Zonnebloem, maar aangesloten als je door de ballotage komt Met je beperking leeftijd speelt geen rol.
De groep word gerund door 40 vrijwilligers die met meerder om beurten “dienst” doen. 

Er is elke maand een Zonnemiddag, altijd op zaterdag.
Op die middagen word er van allerlei gedaan,
Spelletjes , knutselen, zingen een spreker enz. enz.
Voor deze middagen betaal je een kleine bijdrage.
Je wordt gehaald en gebracht dit kost maar drie euro.
Er is altijd thee, koffie en een drankje met iets lekkers.
Eenmaal per jaar de uitgaansdag voor iedereen meestal een boottocht.
Ook is er een bloesemtocht, kersen eten dat is bijna elk jaar zo.

Verder zijn er veel uitjes waar je op in kunt schrijven, deze uitjes  kun je aan vragen
De commissie kijkt dan of er belangstelling voor is en zo ja dan organiseren zij het.
Meegaan houd in dat je moet loten, soms heb je geluk.

Een maal per jaar is er een midzomeravond diner en ook een maal naar de schouwburg.
De Lions en de Rotary springen dikwijls bij ook met vervoer.
Ook zijn er combinaties met andere groepen in de Heuvelrug.
De kosten van elk uitstapje word gedeeld door het aantal deelnemers.
Er word geen winst gemaakt, wel zit men te springen om sponsoren en donateurs.
Er hoeft nooit een mantelzorger mee bij uitstapjes,
De vrijwilligers nemen de zorg over en meestal zijn er ook verpleegkundige bij.

Wie eenmaal aangesloten is kijkt reikhalzend uit naar het volgende uitje.
Ook bezoeken vrijwilligers verschillende “ leden” thuis voor een praatje en gezelligheid.
Kortom een groep die aan een grote behoefte voldoet , voor menig mens met een beperking.
Heeft U ook een beperking schroom niet en meld U aan .

Wilt U donateur worden of vrijwilliger U word ook met open armen ontvangen.
Adressen vind U in het gemeente boekje of via de site  van de Zonnebloem.
ineke


Aangeboden
Handwerktijdschriften 20 stuks

 

Te leen voor naburen van Driebergen Noord
Partytent van 8 x 4 meter bestaande uit 2 dozen met palen en 2 boxen met de tent en toebehoren zoals koppelstukken en elastieken om de tent te bevestigen.

 

 


Hulpvragen voortgang
Gevraagd
Voor twee naburen: iemand die tegen een kleine vergoeding zo nu en dan wat tuinwerk wil doen.
nabuurschap@outlook.com

Merkwaardig wordt er niet gereageerd op de volgende vraag:
Gevraagd: 
Naburen die mee willen denken over de website en eventueel actief de website willen helpen beheren.


Buur onder vuur
Interview op 4 oktober 2017 met José van Rijnsoever.
Wat is jouw naam: José van Rijnsoever,
Waar woon je: Oosterlaan 31,
Hoe oud ben je: 62 jaar,
Hoe lang woon je hier: 42 jaar,
Wat doe je  voor werk: Ik ben eigenaresse van een bedrijf in aanleg- en onderhoud van groen en groenvoorziening, zowel bij particulieren als gemeentes, werk in Midden-Nederland en omstreken en heb zo’n 20  medewerkers. Het kost mij 20 á 25 uur per week.
Hoe heb je gehoord over het Nabuurschap: ooit wel eens een papier in de brievenbus gehad en nu van jou ,
Wat merk je van het Nabuurschap: eigenlijk niets tot jij mij aansprak, nu wil ik ook meteen lid worden, het lijkt mij fijn, dat als ik iets wil, ik dan bij het Nabuurschap terecht kan met vragen,
Wat mis je in de wijk: niets

Ik vroeg Jose of ik een foto van haar mocht maken, maar zij vond het fijn als ik een foto bij dit interview plaatste van haar pas overleden man Bertus. José  is niet tevreden met de zorg die hij op het laatst ontving, Bertus is op 4 juli opgenomen, zij heeft daarover een brief geschreven aan de cliëntenraad van desbetreffende instantie, met José afgesproken dat ik stukken uit haar brief mag citeren:

 • Vaak zat Bertus, als José om 11.00 uur bij hem op bezoek kwam, nog zonder gebit, zonder zijn bril of had de joggingbroek waarin hij sliep, nog onder zijn pantalon in de huiskamer,
 • De Airfryer, die zij de afdeling van Bertus  kado had gegeven was verdwenen en is tot op heden niet terecht,
 • José vond dat Bertus na een val, waarbij hij zijn heup brak, snel achteruit ging, maar haar bezorgdheid werd niet serieus genomen,
 • Op 20 augustus sprak zij weer haar bezorgdheid uit en ging rond half 5 naar huis. Om half negen’s avonds werd ze gebeld dat ze moest komen, Bertus was om 19.45 uur overleden, oh nee om 20.00 uur, nee toch om 20.15 uur, verwarring alom,
 • In zijn zorgdossier stond dat Bertus na overlijden naar Leersum gebracht zou worden maar hij ging naar Leusden,
 • Het vertrouwen in Beukenstein, afdeling De Schakel is dusdanig beschadigd dat José na 15 jaar gestopt is met haar vrijwilligerswerk,
 • Wij ( het bestuur van het Nabuurschap) wensen José heel veel sterkte toe met haar verdriet,
  Hanneke Hijmans