Als hij boven aan de hemel staat #3

“ Als hij boven aan de hemel staat, is het net of alles beter gaat.
Alles ziet er anders uit als de zon schijnt”
Ja, dat is waar , maar soms niet zo fijn zoals verleden week, als hij schijnt met zoveel kracht, dat de mussen dood van het dak vallen.
Doordat je tot weinig in staat bent , bij zoveel hitte, zoek je, je heil bij de tv, dan hoor en zie je dit liedje,
Dat je ook niet meer uit je hoofd krijgt.
En de zon maar schijnen tot de temperatuur boven de 30 graden is opgelopen en in je hoofd “ dat zonnige” liedje.
Bah, ik vind die commercial heel leuk maar niet als het alleen maar 30 graden is, dan krijg je het nog warmer.
Dan slaat het weer om en daalt de temperatuur wel 20 graden.
Daar word je dan ook weer niet blij van.
En wij dan weer zeuren en mopperen.
Zo hebben we altijd wel stof tot praten.
We hebben altijd het weer als gesprekspartner.
Dat hebben we voor op de zuiderlingen.
En als straks de zon weer aan de hemel staat,
Hoop ik dat hij niet weer op hol slaat.
En ben ik reuze blij,
Als hij wat minder straalt bij mij.
ineke

Ramadan #2

Dit weekend is het einde van de Ramadan, de moslims beëindigen deze vaste tijd met een Suikerfeest. Mannen, vrouwen en kinderen dragen dan hun mooiste kleding. Zij beginnen dit feest met een gebed in de Moskee, deze gebedsdienst wordt bijna alleen door mannen bezocht. De vrouwen zijn dan te druk met koken, want de hele familie komt dan bij elkaar voor gezelligheid en om gezamenlijk te eten.

Een bevriende familie van mij die uit Kroatië komen zijn ook moslim, zij belijden het geloof aangepast , zij vasten niet alhoewel ze wel soberder leven in de vasten tijd. Ook vieren ze het Suikerfeest.

Nu is het ook de plicht van elke moslim om een offer te brengen, dit ten goede van minder bedeelde. Dit doen mijn vrienden ook trouw elk jaar, maar dit jaar hebben ze het anders gedaan. Ze hebben samen gekookt voor 80 man, vrouw en kind. Deze maaltijd is genuttigd in de Moskee. Drie dagen hebben ze gekookt , gebakken en gebraden met moeder, dochter  en zus. En niets kant en klaar alles zelf bereid, de heerlijkste gerechten zijn er gekookt en werd gepresenteerd als lopend buffet.

Wat een hogeschool vakwerk is dat geweest, koude gerechten nou ja , maar de warme is toch net iets moeilijker in een gewone Keuken. Deze dames koken regelmatig voor een grote groep familieleden , maar 25 of 80  personen is nog wel een groot verschil. Ik neem mijn hoge hoed af en maak een heel diepe buiging voor deze drie dames.

Die zondag alleen maar met de beentjes omhoog konden zitten, dat hadden ze dan ook dik verdiend.
ineke

Column Voorstellen #1

Ik zal mij eerst aan u voorstellen. Ik ben Ineke Bakkenes, 77 jaar oud, ik woon in de Oosterstraat, samen met rode kater Pim en rode poes Meisje beiden 14 jaar.

Ik heb vier kinderen twee eigen kinderen en twee aangetrouwd en twee kleinzonen 29 en 25 jaar. Er zijn buurtbewoners die mij wel kennen , ik heb 15 jaar het hobbyhuisje aan de Traaij gerund , daar waar nu Planet Happy is. Ik ben zo goed als aan huis gebonden, doordat ik niet meer mobiel ben. Mijn dagen vul ik op met creativiteit zoals kaarten maken maar ook haken doe ik graag. Ik lees heel veel, tv kijken, spelletjes op de tablet zoals word feut, word crex, en trivia creck met bekende en onbekende mensen. Ook kook en bak ik veel en hou van nieuwe dingen uit te proberen die ik dan weer vind op pinterest.

En een middag in de week rijd mijn buurvrouw mij naar het dorp in de rolstoel ,dat is mijn feestje , daar kijk ik de hele week naar uit. Ik heb een heel netwerk van zorgende om mij heen, zoals twee maal per dag Buurtzorg, mijn buren, boek aan huis, Fysio, Diabeet-verpleegkundige, een kleinzoon, h.h.hulpen, iemand die mijn tuin sproeit en een tuinman/klusjesman.

Ja, U ziet het goed een heel stel lieve aardige mensen die voor mij zorgen en altijd voor mij klaar staan.

Nu weet U een beetje wie ik ben en als ik op deze site verschijn zult U denken “ o, dat is zij met haar stoet  verzorgers”

Groet Ineke B.

Buur onder vuur

Wat is je naam: Liesbet Muijlwijk

Waar woon je, welke straat: Arnhemsebovenweg, net niet in het Nabuurschap Driebergen Noord. Ik heb wel mijn bedrijf in het Nabuurschap op de Patrimoniumstraat.

Hoe oud ben je: Ik ben 57 jaar.

Hoe lang woon je in Driebergen. Ik woon 16 jaar in Driebergen en mijn bedrijf heb ik nu 6 jaar in de Patrimoniumstraat. Het heet Santura, natuurlijk gezond. Ik help mensen voornamelijk in het reinigingsproces van het lichaam, dit doe ik door me op de spijsvertering te richten en die te ondersteunen met  Colonhydrotherapie (darmspoelingen). Later heb ik het aanbod uitgebreid met levend bloed analyses, waardoor de dunne darm ook in de picture komt. Eén maal per maand organiseer ik samen met een collega Quick Checkup Experiences. Op Westerse, Ayurvedische en Chinese wijze vind deze check-up plaats door twee ervaren therapeuten met elk hun eigen specialisatie. Een unieke samenwerking! Ook ondersteun ik mensen bij het doen van leverreinigingen, de lever is de grootste lichaamsfilter, die heeft het vaak  zwaar te verduren door milieu vervuiling, medicijngebruik, toevoegingen in onze voeding, etc.

Liesbet heeft in haar  praktijk een boekenkast staan , gevuld met boeken over gezondheid, voeding en spiritualiteit. Elke vrijdagmiddag van half 2 tot half 5 mag iedereen  een boek komen lenen, of terugbrengen, een kopje kruidenthee komen drinken en een babbeltje komen maken, een spiertestje ondergaan om uit testen of bepaalde producten ondersteunend voor je kunnen werken,  elkaar ontmoeten en dingen delen met anderen, dat is fijn.

Iedere 3de dinsdag van de maand is er een “Gezond Verstand Avond”.  Avonden waar je van leert hoe je  gezonde verstand te gebruiken wat betreft onder andere levenswijze, gezondheid en voeding, zowel fysieke als geestelijke voeding. Sta eens even stil bij je lichaam, is het goed wat ik eet, wat ik doe enzovoort.

18 april 2017 is er een lezing over  Cholesterolgekte en de Statine-leugen door Jetty van der Graaf  een Orthomoleculair therapeut, aanvang 20.00 uur, je kunt om 19.30 uur al binnen lopen. Kosten 10,- euro.

Adres: Patrimoniumstraat 2.  Graag aanmelden op www.santura.nl/agenda of bellen met 0343-755377

Hoe heb je gehoord over het nabuurschap: door de folder in de brievenbus op de praktijk.

Wat merk je van het nabuurschap: ik krijg regelmatig een nieuwsbrief en de hulpvragen lees ik met veel interesse.

Liesbet meldt nog dat ze het een goed initiatief vind dat het Nabuurschap er is, en dat ze het zeker blijft ondersteunen. Ze biedt vergaderruimte aan voor het bestuur om indien nodig, op de paktijk te vergaderen.

Hanneke maakt een foto van Liesbet en bedankt haar voor de fijne ontvangst en voor het mogen lenen van de hogedrukspuit die Hanneke wilde lenen en Liesbet wilde uitlenen.

Een inspirerend interview.

Lezing 20 april 2017

De lezing is getiteld: Getuigenis uit Nederlands Indië.
Één van onze jongens uit Indië zal vertellen over zijn ervaringen in Nederlands Indië.


(Uit Wikipedia)

Uitnodiging ALV 2017

Uitnodiging algemene ledenvergadering Vereniging Nabuurschap Driebergen Noord op 11 april 2017

Geachte leden en andere belangstellenden,
Zoals gebruikelijk is bij een vereniging is er jaarlijks een algemene ledenvergadering. Hierbij nodigen wij u uit voor de algemene ledenvergadering van de Vereniging Nabuurschap Driebergen Noord op Dinsdag 11 April 2017 a.s. in Sparrenheide. De vergadering begint om 19.30 uur. De zaal is open vanaf 19.00 uur
Agenda
1. Opening
2. Vaststelling van de agenda
3. Jaarverslag 2016 Nabuurschap Driebergen Noord
4.
A. Jaarrekening 2016
B. Verslag kascommissie
C. Vaststelling contributie
5. Verkiezing nieuwe kascommissie
6. Vaststelling concept Begroting 2017
7.
A. Afscheid bestuurslid Chris Geerling
B.Bestuursbenoeming komend jaar.
8. Rondvraag/wat er ter tafel komt
9. Afsluiting
Pauze
Interview met Jan van Doorn. Hoe zag het er 50 jaar geleden uit? En hoe hielpen we elkaar?
Gezellig met elkaar iets drinken.
Met vriendelijke groet, namens het bestuur, André Bolks, secretaris.

Algemene Leden Vergadering

Het is weer tijd voor de algemene ledenvergadering van Vereniging Nabuurschap Driebergen.
Wat is er allemaal gebeurt het afgelopen jaar?
Waar werkt het bestuur aan?
Wat willen we nog?

Verleden jaar organiseerden we, onder veel hilariteit,  na de pauze van de ALV een pub-quiz en maakte de zorgrobot van verzorgingshuis Sparrenheide heel voorzichtig een dansje, heel bijzonder. We hebben natuurlijk weer een activiteit na de pauze, na het zakelijke deel een ontspannen deel.

Iedereen is van harte welkom, de leden van het nabuurschap hebben recht tot stemmen.  Het zou fijn zijn als er heel veel mensen komen, een kopje koffie drinken of thee, elkaar ontmoeten, wat wil het bestuur en de naburen allemaal.
Dus 11 april, zet het in uw agenda en kom langs, om 19.00 kunt u al binnen lopen en om half 8 start de vergadering. Het wordt geen late avond.

Extra service voor senioren: vervoer plus concert = Uit & Thuis

Voor hen die niet meer zo gemakkelijk zelfstandig een concert bezoeken, is er de concertreeks Uit & Thuis: vervoer van en naar TivoliVredenburg én begeleiding bij het concertbezoek.

Ziet u op tegen de reis, het rijden in het donker en in de drukke binnenstad, dan hebben wij voor u de oplossing. Wij brengen u tot aan de voordeur van TivoliVredenburg en na afloop brengen wij u terug naar uw opstapplaats dicht bij huis.

Opstapplaats: Parkflat Beukenhorst    ’s avonds 18.45 en ’s middags 13.45 uur

U ontvangt van ons de best bereikbare plaatsen en onze medewerkers & vrijwilligers in en rond de zaal helpen u als u slecht ter been bent of bij het vinden van uw plaats.

Radio Filharmonisch Orkest & Maria Milstein vr 3 maart 2017 – € 34

Budapest Festival Orchestra wo 5 apr 2017 –  € 43

Orkest van de Achttiende Eeuw & The Sixteen vr 19 mei 2017 – € 35

Toegangsprijzen zijn inclusief busvervoer, garderobe & pauzedrankje
Voor informatie en het bestellen van kaarten, kunt u bellen met de kassa: 030 – 2314544

Buur onder vuur

Interview voor het Nabuurschap  op 24 januari 2017 door Hanneke Hijmans

Wat is jouw naam: Anton
Waar woon je: Johan van Limbeecklaan
Hou oud ben je: 69 jaar
Hoe lang woon je hier: ik woon 27 jaar in Driebergen
Wat deed je in jouw werkende leven:
In ben nu gepensioneerd. Ik was jurist bij het toenmalige Ministerie van VROM, ik was  staatsrechtjurist. Ik schreef onder meer Koninklijke besluiten. Sinds kort niet meer maar ik was  jarenlang lid van de bezwarencommissie  van de Utrechtse Heuvelrug. Die commissie behandelt bezwaarschriften onder meer tegen besluiten van de burgemeester en wethouders en  de gemeenteraad. Na het horen van belanghebbenden en de gemeente beoordeelt de commissie de bezwaarschriften en adviseert de gemeente over het te nemen besluit.

Ik ben vrijwilliger bij de Zonnebloem, bij de wereldwinkel  en eens in de zes weken hulpkoster bij Sparrenheide. Daarbuiten ben ik een soort van mantelzorger voor mijn naaste buren, boodschappen doen, wat in de tuin helpen, de ene keer wat meer dan de andere keer. Zoals je ziet ben ik nogal actief. Kijk wel altijd naar de hulpvragen die jullie regelmatig sturen, maar ik ben gewoon druk. Het is een fijn idee, dat als ik straks misschien hulp nodig heb,  een beroep kan doen op het Nabuurschap.

Hoe heb je gehoord over het Nabuurschap: via folders in de bus en van andere naburen.
Wat merk je van het Nabuurschap: Ik vind het een prachtig initiatief, zelf heb ik op dit moment geen hulp nodig, maar ondersteun het graag.
Wat mis je in de wijk: op dit moment niets.
Wat zou jij leuk vinden dat het Nabuurschap organiseert:
*En runningdiner, hebben we in de straat als eens gedaan, dat is erg leuk.
*Een What’sapp groep, die hebben we ook al in de straat maar voor andere mensen ook fijn.

Einde interview. Hanneke bedankt Anton en  zegt toe dat dit interview en de foto alleen geplaatst wordt op de website van het Nabuurschap.
Op 20 februari 2017 is Anton overleden.

Verkeersituatie Arnhemsebovenweg

Al  enige tijd is er een  discussie gaande tussen de gemeente en een enthousiaste groepje mensen, wonende aan de Arnhemsebovenweg over de verkeerssituatie op de Arnhemsebovenweg.

Wij betreuren het dat de gemeente onze Vereniging nooit als gesprekspartner heeft benaderd over een belangrijke ontwikkeling als deze verkeersproblematiek binnen onze wijk.

Wij, het bestuur hebben kennis genomen van de inbreng van het groepje enthousiaste bewoners en onderschrijven hun inbreng volledig.
De problematiek waar het in wezen om gaat, is het volgende: Ooit is afgesproken dat zodra er verkeersmaatregelen genomen zouden worden aan de Hoofdstraat, ook maatregelen zouden worden doorgevoerd ter beveiliging van de bewoners van Driebergen Noord, dit omdat de ingreep op de Hoofdstraat nare gevolgen zou hebben voor de mensen in de Loolaan en voor de bewoners in Driebergen Noord.

“Omrijden loont niet”  was en is nog steeds een sterk credo.

Inmiddels is de verkeerssituatie op de Hoofdstraat aangepakt. Dit was voor de genoemde groep bewoners een reden om de verkeersstroom op de Arnhemsebovenweg te gaan monitoren.  Zij zijn tot de conclusie gekomen dat er meer verkeer nu omrijdt via de Arnhemsebovenweg om de afremmende maatregelen op de Hoofdstraat te ontlopen. Bovendien rijdt dat verkeer harder rijdt dan 50 km. Dat is een betreurenswaardige situatie voor de bewoners van Driebergen Noord.

Al de primaire winkels, zoals een groenteboer, slager, bakker en melkboer zijn al weer sinds enige tijd verdwenen, zodat wij echt afhankelijk zijn van de winkels aan de andere kant van Driebergen. Driebergen Noord bestaat uit ca. 800 huishoudens, zo’n 2300 mensen. In het Nabuurschap wonen veel ouderen (met Sparrenheide en Nassau Odijckhof als bijzondere ouderenvoorziening) en waar de aanwas van jongere gezinnen in vrijkomende woningen steeds meer toeneemt. Onze bewoners hebben naar onze mening, net als op de Hoofdstraat, ook recht  op verkeersmaatregelen voor een veilige oversteek over de Arnhemsebovenweg, zoals stoplichten, zebrapaden, 30 km. zones enzovoort. Daarmee zullen automobilisten ontmoedigd worden om via omrijden de Arnhemsebovenweg als sluiproute te gebruiken. Op 30 januari kwam het Verkeersplan 2017 -2020 in de commissie aan de orde. Het bestuur heeft de raad, te weten alle fractievoorzitters en de griffier een brief gestuurd waarin bovenstaande is verwoord. Twee leden van de eerder genoemde bewonersgroep hadden zich gemeld als insprekers. Er werd ruim aandacht besteed. Ook de commissieleden hadden de brief gestuurd namens het Nabuurschap gelezen. In de brief hadden wij erop aangedrongen bij de besluitvorming over het Verkeersplan 2017 -2020 te betrekken Vereniging bij de verdere uitwerking van de maatregelen voor de Arnhemsebovenweg nadrukkelijk te betrekken. Aan het slot van de avond meldde de wethouder dat de gevraagde maatregelen uit de lopende begroting gefinancieerd zouden kunnen worden.
Namens het bestuur van Vereniging Nabuurschap Driebergen Noord; Hanneke Hijmans, voorzitter