Het bestuur

Het bestuur van de vereniging Nabuurschap Driebergen Noord bestaat uit:

Dagelijks Bestuur
Voorzitter: Hanneke Hijmans
Secretaris: André Bolks
Penningmeester: Esther Riegen-Lauwers

Bestuursleden:
Jan Huisman

Email-adres:
nabuurschap@outlook.com